Swiffy Output
Công ty Cổ Phần VIMECO xin chúc mừng sinh nhật : Anh Nguyễn Quang Hưng B - Xưởng ngọc hồi (13/11), Anh Hoàng Đình Hoàng - Tu nghiệp sinh (13/11). Chúc các anh/chị luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc.
THÔNG BÁO PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG
Đăng ngày 02/08/2018
Số lần xem: 512
  

1.             Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Vimeco

2.             Địa chỉ trụ sở chính: Lô E9 đường Phạm Hùng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

3.             Số điện thoại: 024 3784 8204                 Số Fax: 024 3784 8202

4.             Tên, địa chỉ tổ chức bảo lãnh phát hành: Không có

5.             Cổ phiếu chào bán:

-      Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Vimeco

-      Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông

-      Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu

-      Số lượng đăng ký chào bán: 10.000.000 cổ phiếu.

Chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu: 10.000.000 cổ phiếu (tỷ lệ phát hành: 100%)

6.             Khối lượng vốn cần huy động: 100.000.000.000 đồng.

-      Chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu: 100.000.000.000 đồng

7.             Mục đích huy động vốn: Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được sử dụng để đầu tư cho mua sắm thiết bị và bổ sung vốn lưu động.

8.             Giá bán ra công chúng:

-      Giá chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu: 10.000 đồng/cổ phiếu

9.             Số lượng đăng ký mua tối thiểu: Không quy định

10.          Thời hạn nhận đăng ký mua:

-      Chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu:

·      Ngày đăng ký cuối cùng: 20/08/2018

·      Tỷ lệ thực hiện quyền: 1:1 (cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được mua 01 cổ phiếu mới)

·      Thời gian chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu: Từ ngày 31/08/2018 đến ngày 17/09/2018

·      Thời gian đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 31/08/2018 đến ngày 21/09/2018

11.          Hạn chế chuyển nhượng:

-      Chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu: Cổ phiếu chào bán ra công chúng không bị hạn chế chuyển nhượng.

12.          Địa điểm nhận đăng ký mua cổ phiếu và công bố Bản cáo bạch:

a)    Địa điểm chuyển nhượng quyền mua và đăng ký mua cổ phiếu đối với cổ phiếu chào bán  ra công chúng cho cổ đông hiện hữu:

-      Cổ đông đã lưu ký chứng khoán: tại thành viên lưu ký nơi cổ đông mở tài khoản.

-      Cổ đông chưa lưu ký chứng khoán: thực hiện chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua tại trụ sở chính Công ty quy định tại Mục 12b và nộp tiền mua cổ phiếu vào tài khoản phong toả (theo mục 13)

b)   Địa điểm công bố Bản cáo bạch:

      Địa chỉ:         Lô E9 đường Phạm Hùng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

-      Điện thoại:    024 3784 8204             Fax:024 3784 8202                 Website:www.vimeco.com

-      Địa chỉ:         Tầng 1-5 Tòa nhà Unimex Hà Nội, Số 41 Ngô Quyền, Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội

-      Điện thoại:    (024).38181888           Fax: (024) 38181688               Website: www.shs.com.vn

13.          Ngân hàng mở tài khoản phong toả nhận tiền mua cổ phiếu:

-      Số tài khoản: 12210003696789

-      Mở tại:           Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Hà Thành

-      Người thụ hưởng: Công ty cổ phần Vimeco

 

 

Hà Nội, ngày 02 tháng 08 năm 2018

Người đại diện theo pháp luật

(đã ký)

Nguyễn Học Trình


Tài liệu đính kèm:

1. Giấy chứng nhận đăng ký chào bán ra công chúng
2. Bản cáo bạch
3. Thông báo phát hành
4. Các văn bản dành cho cổ đông chưa lưu ký:
        4.1 Hướng dẫn
        4.2 Giấy đăng ký mua cổ phần
        4.3 Đề nghị chuyển nhượng quyền mua

Ý kiến của bạn?
Gõ Tiếng Việt:
Tên:
Email:
Nội dung
File đính kèm (nếu có):
* Lưu ý: File đính kèm chỉ chấp nhận các định dạng: jpg, gif, doc, zip, rar. Dung lượng dưới 300kb.
Gõ lại các mã sau vào ô bên cạnh:
Click vào Đây nếu bạn không nhìn rõ mã.

Các tin khác:
» VIMECO: QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC (01/11/2018)
» VIMECO: LỄ BỔ NHIỆM PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC (07/11/2018)
» CÔNG VĂN CHẤP THUẬN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU VIMECO (29/10/2018)
» BÁO CÁO KẾT QUẢ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU VIMECO (30/10/2018)
» BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III NĂM 2018 CỦA VIMECO (29/10/2018)
» NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHÀO BÁN TIẾP SỐ CỔ PHIẾU CHƯA PHÂN PHỐI HẾT (12/10/2018)
» VIMECO: ĐĂNG KÝ KINH DOANH THAY ĐỔI LẦN THỨ 11 (30/08/2018)
» HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ MUA CỔ PHẦN CHO CỔ ĐÔNG CHƯA LƯU KÝ (20/08/2018)
» BÁO CÁO TÀI CHÍNH BÁN NIÊN NĂM 2018 CỦA VIMECO ĐÃ ĐƯỢC SOÁT XÉT (15/08/2018)
» NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ PHÊ DUYỆT TRIỂN KHAI CHÀO BÁN RA CÔNG CHÚNG (31/07/2018)
» VIMEC: BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018 (23/07/2018)
» NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN 2018 (10/07/2018)
» THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ (28/06/2018)
» THÔNG BÁO: PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC ĐĂNG KÝ MUA CỔ PHIẾU (07/06/2018)
» VIMECO: NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHI TRẢ CỔ TỨC ĐỢT 2 NĂM 2017 (24/04/2018)
» VIMECO: NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BẦU CHỦ TỊCH HĐQT NHIỆM KỲ 2018-2023 (06/04/2018)
» VIMECO: NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 (31/03/2018)
» BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 (27/03/2018)
» THÔNG BÁO ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN HĐQT, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2018-2023 (23/03/2018)
» TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 (14/03/2018)
 • Các bài cũ hơn
 • User name:
  Password
  Tìm kiếm
  Liên kết websites
  Chứng khoán sàn HNX
  TC
  GKL
  KL
  +/-
  Loading...
  Số lượt truy cập: 8906245
  Hôm nay: 614
  ... người đang online
   

  CÔNG TY CỔ PHẦN VIMECO
  Địa Chỉ: Lô E9 đường Phạm Hùng - Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.
  mail@vimeco.com - Tel: (024) 37848204 - Fax: (024) 37848202