Slider
Slider 2
Slider 3
Slider 4
Slider 5
Slider 6
Slider 7
Slider 8
Slider 9

Nghị quyết và Biên bản Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Nghị quyết và Biên bản Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

11:33 25/03/20 111 lượt xem

Kính gửi:  Quý Cổ đông Công ty cổ phần VIMECO

Công ty cổ phần VIMECO trân trọng gửi tới Quý Cổ đông Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty:


1. Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020

2. Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020

3. Toàn văn các Báo cáo đính kèm.

Hotline
024.3784.8204
Zalo
024.3784.8204
Viber
024.3784.8204
Youtube
Twitter
Facebook
http://facebook.com/
Facebook
http://facebook.com/