Slider
Slider 2
Slider 3
Slider 4
Slider 5
Slider 6
Slider 7
Slider 8
Slider 9

Thuỷ lợi, thuỷ điện, cải tạo môi trường

Ngày 06 tháng 12 năm 2004 Công ty cổ phần cơ giới lắp máy và Xây dựng VIMECO đã ký hợp đồng với Tổng công ty xuất nhập khẩu xây dựng Việt Nam - VINACONEX dự án Khu đập chính công trình đầu mối Thủy Lợi thuộc dự án hồ chứa nước Cửa Đạt, tỉnh Thanh Hóa.
Thủy điện Cửa Đạt

  Ngày 06 tháng 12 năm 2004 Công ty cổ phần cơ giới lắp máy và Xây dựng VIMECO đã ký hợp đồng với Tổng công ty xuất nhập khẩu xây dựng Việt Nam - VINACONEX dự án Khu đập chính công trình đầu mối Thủy Lợi thuộc dự án hồ chứa nước Cửa Đạt, tỉnh Thanh Hóa.

09:03 11/03/20 17 lượt xem
Thủy điện Buôn Kuốp

Công ty Cổ phần cơ giới lắp máy và xây dựng VIMECO đã ký hợp đồng số 52 với Tổng công ty cổ phần xuất nhập khẩu xây dựng Việt Nam VINACONEX về việc thi công các hạng mục của Dự án thủy điện Buôn Kuop.

09:08 11/03/20 14 lượt xem
Thủy điện Buôn Tuasrah

Tháng 12/2004 Công ty Cổ phần cơ giới lắp máy và xây dựng VIMECO đã bắt đầu tiến hành khởi công những nội dung công việc đầu tiên như nội dung ký hợp đồng xây lắp đã ký Tổng công ty cổ phần xuất nhập khẩu xây dựng Việt Nam - VINACONEX về việc thi công một số hạng mục công việc thuộc Dự án Thủy điện Buôn TouSrah.

09:12 11/03/20 14 lượt xem
Thủy điện Srêpôk 3

Ngày 30 tháng 03 năm 2005 Công ty Cổ phần cơ giới lắp máy và xây dựng VIMECO đã ký hợp đồng số 374 với Công ty cổ phần xây dựng công trình ngầm VINAVICO về việc thi công xây lắp công trình chính thuộc Dự án thủy điện Srêprôk 3.

09:18 11/03/20 14 lượt xem
Thủy điện Ngòi Phát Lào Cai

Ngày 27 tháng 08 năm 2007, Công ty cổ phần Cơ giới, lắp máy và Xây dựng–VIMECO đã ký các hợp đồng: số 36, số 37, số 38, số 39A/39/NEĐI2-HĐKT với Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện miền Bắc 2 – NEĐI2 về Dự án Thủy điện Ngòi Phát Lào Cai. Công ty VIMECO thi công các hạng mục sau

09:20 11/03/20 18 lượt xem
Thủy điện Dốc Cáy

Ngày 21 tháng 12 năm 2007, Công ty cổ phần Cơ giới lắp máy và xây dựng - VIMECO đã ký hợp đồng với Công ty Cổ phần đầu tư & Phát triển Điện Bắc miền Trung

09:23 11/03/20 13 lượt xem
Thủy điện ĐĂKRTIH

Ngày 11 tháng 12 năm 2007 Công ty Cổ phần Cơ giới lắp máy và Xây dựng VIMECO đã ký hợp đồng với Công ty VINAVICO về việc thi công Đường hầm dãn nước, Đường ống áp lực, Tháp điều áp

09:24 11/03/20 13 lượt xem
Thủy điện Thượng Kon Tum

Căn cứ vào quyết định số 744/2009/QDD-VSH-CTHĐQT ngày 27/08/2009 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh về việc phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu TKT-19.1 thuộc dự án thủy điện Thượng Kon Tum.

09:27 11/03/20 19 lượt xem
Hotline
024.3784.8204
Zalo
024.3784.8204
Viber
024.3784.8204
Youtube
Twitter
Facebook
http://facebook.com/
Facebook
http://facebook.com/