Slider
Slider 2
Slider 3
Slider 4
Slider 5
Slider 6
Slider 7
Slider 8
Slider 9

VIMECO CT4: CẬP NHẬT TÌNH HÌNH THI CÔNG PHẦN THÔ NGÀY 28-12-2015

Công trình CT4: Hỗn hợp nhà ở, văn phòng và dịch vụ thương mại. Giai đoạn: Thi công phần thông hầm

VIMECO CT4: CẬP NHẬT TÌNH HÌNH THI CÔNG PHẦN THÔ NGÀY 28/12/2015

 

Công trình CT4: Hỗn hợp nhà ở, văn phòng và dịch vụ thương mại
Giai đoạn: Thi công phần thông hầm

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần VIMECO

Nhà thầu thi công: Công ty CP Xây dựng số 9 - VINACONEX 9
Tư vấn giám sát TCXD: Công ty cổ phần Texo Tư vấn và Đầu tư

Dự kiến thời gian hoàn thành giai đoạn thi công: Tháng 12 /2016.

Công tác thi công trong tuần:

1. Cốt thép, ván khuôn, bê tông sàn tầng 3
2. Cốt thép, ván khuôn cột vách tầng 4

Một số hình ảnh thi công:


VIMECO CT4: CẬP NHẬT TÌNH HÌNH THI CÔNG PHẦN THÔ NGÀY 28-12-2015

VIMECO CT4: CẬP NHẬT TÌNH HÌNH THI CÔNG PHẦN THÔ NGÀY 28-12-2015 1

VIMECO CT4: CẬP NHẬT TÌNH HÌNH THI CÔNG PHẦN THÔ NGÀY 28-12-2015 2

VIMECO CT4: CẬP NHẬT TÌNH HÌNH THI CÔNG PHẦN THÔ NGÀY 28-12-2015 3

VIMECO CT4: CẬP NHẬT TÌNH HÌNH THI CÔNG PHẦN THÔ NGÀY 28-12-2015 4

VIMECO CT4: CẬP NHẬT TÌNH HÌNH THI CÔNG PHẦN THÔ NGÀY 28-12-2015 5

VIMECO CT4: CẬP NHẬT TÌNH HÌNH THI CÔNG PHẦN THÔ NGÀY 28-12-2015 6

VIMECO CT4: CẬP NHẬT TÌNH HÌNH THI CÔNG PHẦN THÔ NGÀY 28-12-2015 7

Hotline
024.3784.8204
Zalo
024.3784.8204
Viber
024.3784.8204
Youtube
Twitter
Facebook
http://facebook.com/
Facebook
http://facebook.com/