Slider
Slider 2
Slider 3
Slider 4
Slider 5
Slider 6
Slider 7
Slider 8
Slider 9

Cật nhật tiến độ

VIMECO CT4: CẬP NHẬT TÌNH HÌNH THI CÔNG NGÀY 09-6-2016

Công trình: Hỗn hợp nhà ở, văn phòng và dịch vụ thương mại - CT4 VIMECO. Giai đoạn: Thi công phần thô, hoàn thiện, thông gió

13:51 11/03/20 32 lượt xem
VIMECO CT4: CẬP NHẬT TÌNH HÌNH THI CÔNG NGÀY 14-5-2016

Công trình: Hỗn hợp nhà ở, văn phòng và dịch vụ thương mại - CT4 VIMECO. Giai đoạn: Thi công phần thô, hoàn thiện, thông gió

16:16 11/03/20 29 lượt xem
VIMECO CT4: CẬP NHẬT TÌNH HÌNH THI CÔNG NGÀY 15-4-2016

Công trình: Hỗn hợp nhà ở, văn phòng và dịch vụ thương mại - CT4 VIMECO. Giai đoạn: Thi công phần thô, hoàn thiện, thông gió

16:17 11/03/20 28 lượt xem
VIMECO CT4: CẬP NHẬT TÌNH HÌNH THI CÔNG NGÀY 4-4-2016

Công trình: Hỗn hợp nhà ở, văn phòng và dịch vụ thương mại - CT4 VIMECO. Giai đoạn: Thi công phần thô, hoàn thiện, thông gió

16:20 11/03/20 27 lượt xem
VIMECO CT4: CẬP NHẬT TÌNH HÌNH THI CÔNG PHẦN THÔ NGÀY 22-1-2016

Công trình CT4: Hỗn hợp nhà ở, văn phòng và dịch vụ thương mại. Giai đoạn: Thi công phần thông hầm

16:31 11/03/20 25 lượt xem
VIMECO CT4: CẬP NHẬT TÌNH HÌNH THI CÔNG PHẦN THÔ NGÀY 28-12-2015

Công trình CT4: Hỗn hợp nhà ở, văn phòng và dịch vụ thương mại. Giai đoạn: Thi công phần thông hầm

16:32 11/03/20 29 lượt xem
VIMECO CT4: CẬP NHẬT TÌNH HÌNH THI CÔNG PHẦN THÔ NGÀY 2-12-2015

Công trình CT4: Hỗn hợp nhà ở, văn phòng và dịch vụ thương mại. Giai đoạn: Thi công phần thông hầm

16:33 11/03/20 15 lượt xem
VIMECO CT4: CẬP NHẬT TÌNH HÌNH THI CÔNG TẦNG HẦM 25-9-2015

Công trình CT4: Hỗn hợp nhà ở, văn phòng và dịch vụ thương mại. Giai đoạn: Thi công tầng hầm

16:34 11/03/20 24 lượt xem
Hotline
024.3784.8204
Zalo
024.3784.8204
Viber
024.3784.8204
Youtube
Twitter
Facebook
http://facebook.com/
Facebook
http://facebook.com/