Slider
Slider 2
Slider 3
Slider 4
Slider 5
Slider 6
Slider 7
Slider 8
Slider 9

VIMECO CT4: CẬP NHẬT TÌNH HÌNH THI CÔNG TẦNG HẦM 25-9-2015

Công trình CT4: Hỗn hợp nhà ở, văn phòng và dịch vụ thương mại. Giai đoạn: Thi công tầng hầm

VIMECO CT4: CẬP NHẬT TÌNH HÌNH THI CÔNG TẦNG HẦM 25/9/2015
 
Công trình CT4: Hỗn hợp nhà ở, văn phòng và dịch vụ thương mại
Giai đoạn: Thi công tầng hầm
Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần VIMECO
Nhà thầu thi công: Công ty Cổ phần VIMECO
Tư vấn giám sát TCXD: Công ty cổ phần Texo Tư vấn và Đầu tư
Dự kiến thời gian hoàn thành giai đoạn thi công: Tháng 10 /2015.
 
Công tác thi công trong tuần:
1. Cột khu vực cos 0.00.
2. Cốt thép, ván khuôn cos 0.00
3. Thi công bê tông cos 0.00
4. Lắp dựng vách cos 0.00.
5. Thi công Bê tông đường dốc tầng hầm 3 - tầng hầm 2
6. Thi công cốp pha, cos thép đường dốc tầng hầm 2 - tầng hầm 1

Một số hình ảnh thi công:

VIMECO CT4: CẬP NHẬT TÌNH HÌNH THI CÔNG TẦNG HẦM 25-9-2015

VIMECO CT4: CẬP NHẬT TÌNH HÌNH THI CÔNG TẦNG HẦM 25-9-2015 1

VIMECO CT4: CẬP NHẬT TÌNH HÌNH THI CÔNG TẦNG HẦM 25-9-2015 2

VIMECO CT4: CẬP NHẬT TÌNH HÌNH THI CÔNG TẦNG HẦM 25-9-2015 3

VIMECO CT4: CẬP NHẬT TÌNH HÌNH THI CÔNG TẦNG HẦM 25-9-2015 4

VIMECO CT4: CẬP NHẬT TÌNH HÌNH THI CÔNG TẦNG HẦM 25-9-2015 5

VIMECO CT4: CẬP NHẬT TÌNH HÌNH THI CÔNG TẦNG HẦM 25-9-2015 6

VIMECO CT4: CẬP NHẬT TÌNH HÌNH THI CÔNG TẦNG HẦM 25-9-2015 7

VIMECO CT4: CẬP NHẬT TÌNH HÌNH THI CÔNG TẦNG HẦM 25-9-2015 8

VIMECO CT4: CẬP NHẬT TÌNH HÌNH THI CÔNG TẦNG HẦM 25-9-2015 9

VIMECO CT4: CẬP NHẬT TÌNH HÌNH THI CÔNG TẦNG HẦM 25-9-2015 10
Hotline
024.3784.8204
Zalo
024.3784.8204
Viber
024.3784.8204
Youtube
Twitter
Facebook
http://facebook.com/
Facebook
http://facebook.com/