Slider
Slider 2
Slider 3
Slider 4
Slider 5
Slider 6
Slider 7
Slider 8
Slider 9

Lễ Thông hầm và hoàn thành lắp đặt tuyến ống áp lực giai đoạn 1 công trình thủy điện Ngòi Phát mở rộng

Mục lục
Facebook
http://facebook.com/Congtycophanvimeco