Slider
Slider 2
Slider 3
Slider 4
Slider 5
Slider 6
Slider 7
Slider 8
Slider 9

Đào tạo

Nhiều năm trở lại đây, nguồn công nhân kỹ thuật có tay nghề cao luôn trong tình trạng thiếu và không đáp ứng nhu cầu về chất lượng, đặc biệt là trong công tác đào tạo nghề phục vụ xuất khẩu lao động.
Đào tạo nghề

Nhiều năm trở lại đây, nguồn công nhân kỹ thuật có tay nghề cao luôn trong tình trạng thiếu và không đáp ứng nhu cầu về chất lượng, đặc biệt là trong công tác đào tạo nghề phục vụ xuất khẩu lao động.

16:36 09/03/20 1.976 lượt xem
Facebook
http://facebook.com/Congtycophanvimeco