Slider
Slider 2
Slider 3
Slider 4
Slider 5
Slider 6
Slider 7
Slider 8
Slider 9
Thông hầm công trình thủy điện Srêpôk 3

Ngày 07/4/2008, đã diễn ra lễ thông hầm số 2 tại Công trình thủy điện Srêpôk 3. Đây là một mốc tiến độ quan trọng để chuyển giai đoạn thi công từ đào hầm sang lắp đặt đường ống thép và đổ bê tông vỏ hầm.

10:17 10/04/08 2.050 lượt xem
BUÔN TUA SRAH - Niềm tự hào của VIMECO

14:16 11/06/06 1.723 lượt xem
Facebook
http://facebook.com/Congtycophanvimeco