Ngày 06/5/2014, Công ty cổ phần VIMECO đã ký hợp đồng số 04/2014/HĐ/TC-TA "Thi công phần ngầm thuộc dự án : Khu hỗn hợp nhà ở, dịch vụ thương mại, văn phòng, trường học GP COMPLEX - Tại số 1A Phùng Chí Kiên". 
- Chủ đầu tư :Công ty TNHH Đầu tư toàn cầu Tràng An
- Thời gian: Từ tháng 5/2014 đến 9/2014
- Giá trị hợp đồng: khoảng 85 tỷ đồng.
Thi công cọc khoan nhồi và tường vây tại GP Complex - 1A Phùng Chí Kiên
 
Thi công cọc khoan nhồi và tường vây tại GP Complex - 1A Phùng Chí Kiên 1
 
Thi công cọc khoan nhồi và tường vây tại GP Complex - 1A Phùng Chí Kiên 2
 
Thi công cọc khoan nhồi và tường vây tại GP Complex - 1A Phùng Chí Kiên 3
 
Thi công cọc khoan nhồi và tường vây tại GP Complex - 1A Phùng Chí Kiên 4
 
Thi công cọc khoan nhồi và tường vây tại GP Complex - 1A Phùng Chí Kiên 5
 
Thi công cọc khoan nhồi và tường vây tại GP Complex - 1A Phùng Chí Kiên 6
 
Thi công cọc khoan nhồi và tường vây tại GP Complex - 1A Phùng Chí Kiên 7
 
Thi công cọc khoan nhồi và tường vây tại GP Complex - 1A Phùng Chí Kiên 8
 
Thi công cọc khoan nhồi và tường vây tại GP Complex - 1A Phùng Chí Kiên 9
 
Thi công cọc khoan nhồi và tường vây tại GP Complex - 1A Phùng Chí Kiên 10
 
Thi công cọc khoan nhồi và tường vây tại GP Complex - 1A Phùng Chí Kiên 11
 
Thi công cọc khoan nhồi và tường vây tại GP Complex - 1A Phùng Chí Kiên 12