Dự án đầu tư xây dựng công trình hỗn hợp nhà ở, văn phòng và dịch vụ Thương mại - CT4 VIMECO
 

- Chủ đầu tư:
Công ty Cổ phần VIMECO

- Địa điểm xây dựng:
Lô H1, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

- Đơn vị lập dự án
Công ty TNHH Swan & Maclaren (Việt Nam)
- Quy mô sử dụng:
- 04 tầng hầm dùng để xe và 39 tầng nổi  (chưa kể 02 tầng kỹ thuật và tầng mái)
- Khối đế: 5 tầng (từ tầng 1 đến tầng 5), 
          + Tầng 1 làm sảnh, dịch vụ thương mại phục vụ tòa nhà
          + Tầng 2 đến tầng 5: sử dụng làm văn phòng để kinh doanh;
- Từ tầng 6 đến tầng 39: làm nhà ở với 402 căn hộ chung cư tiêu chuẩn;
-  Quy mô xây dựng:            
- Tổng diện tích lô đất: 5.668 m2.
- Diện tích xây dựng: 2.269 m2
- Tổng diện tích sàn xây dựng: 109.449 m2:
          + Diện tích sàn phần nổi: 89.667 m2 (39 tầng)
          + Diện tích sàn phần ngầm: 19.772 m2 (04 tầng hầm)
- Mật độ xây dựng: 40%
 -Chiều cao đến mái công trình: 149,85 m (tính từ cốt 0.00)

-  Thời gian thực hiện:
- Từ tháng 11 năm 2014 đến tháng 4 năm 2018

Một số hình ảnh phối cảnh của dự án 

Dự án đầu tư xây dựng công trình hỗn hợp nhà ở, văn phòng và dịch vụ Thương mại - CT4 VIMECO

Dự án đầu tư xây dựng công trình hỗn hợp nhà ở, văn phòng và dịch vụ Thương mại - CT4 VIMECO 1

Dự án đầu tư xây dựng công trình hỗn hợp nhà ở, văn phòng và dịch vụ Thương mại - CT4 VIMECO 2

Dự án đầu tư xây dựng công trình hỗn hợp nhà ở, văn phòng và dịch vụ Thương mại - CT4 VIMECO 4