Công ty Cổ phần VIMECO vừa tham gia ký kết hợp đồng với nhà thầu chính Samsung C&T về việc thi công gói thầu "Hạ tầng: thuộc dự án SDV giai đoạn 3 tại khu công nghiệp Yên phong – Bắc Ninh.

- Dự án: SDV giai đoạn 3 ( Samsung Display Viet Nam ).
- Nhà thầu chính: SAMSUNG C&T CORPORATION.
- Địa điểm : Khu công nghiệp Yên Phong – Bắc Ninh.
- Giá trị hợp đồng tạm tính: 1,77 triệu USD (chưa bao gồm VAT).

Trong những năm trở lại đây, VIMECO luôn là một trong những đối tác được đánh giá rất cao của nhà thầu Samsung C&T trong công tác triển khai xây dựng hạ tầng của hệ thống nhà máy của tập đoàn Samsung tại Việt Nam ở mọi phương diện: chất lượng, tiến độ, an toàn thi công