Dự án Thủy điện Srepok 3 nằm cách thành phố Ban Mê Thuật khoảng 30km về phía Tây bắc, thuộc địa bàn hai xã : EaPo huyện Cư Rút, tỉnh Đăk Nông và Tân Hòa huyện Buôn Đôn tỉnh Đăk Lăk.Tuyến đập chính của Dự án nằm trên sông Srepok còn nhà máy chính được đặt bên bờ phải con sông, cách tuyến đầu mối khoảng 3,5km về phía hạ lưu. Công trình có công suất lắp máy 220 MW, công suất đảm bảo 49,88 MW. Khi đi vào hoạt động, hàng năm các tổ máy của Srepok 3 sẽ cung cấp hơn 1.000 kwh điện cho mạng lưới điện quốc gia.
Tham gia Dự án, VIMECO được giao thi công 01 hầm dẫn nước đường kính 8.0m với tổng chiều dài là 593.8md đồng thời đảm nhận việc cung ứng đá và bê tông thương phẩm cho Dự án với giá trị Hợp đồng tạm tính là 99,850 tỷ đồng.