Mặc dù gặp nhiều khó khăn trong quá trình thi công Công trình Thủy điện Buôn Tua Srah (sự phức tạp của địa chất công trình, dự toán và thủ tục thanh toán chậm của Chủ đầu tư, những khiếm khuyết và bất cập trong công tác thiết kế công trình, trang thiết bị và nguồn nhân lực còn hạn chế, điều kiện đi lại, thông tin liên lạc trên công trường Dự án còn nhiều khó khăn) nhưng CBCNV Công ty cổ phần Cơ giới, lắp máy và Xây dựng (VIMECO) nói chung và Ban điều hành tổ hợp Dự án thuộc Công ty nói riêng đã vượt mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, vượt tiến độ đào hầm mười ngày so với tiến độ yêu cầu của Chủ đầu tư. Việc hoàn thành vượt tiến độ này là một thắng lợi lớn không chỉ riêng Công ty VIMECO, Ban điều hành Dự án Thủy điện Buôn Tua Srah mà còn là thắng lợi và niềm tự hào của cả Tổng công ty, góp phần khẳng định uy tín, thương hiệu và văn hóa VINACONEX trong lĩnh vực xây dựng nói chung và trong lĩnh vực xây dựng các công trình thủy điện nói riêng.
 
Theo Công văn số 2774 CV/VC-ĐT-TĐ ngày 08/08/2006, Tổng công ty quyết định:
1.     Thưởng cho Công ty cổ phần VIMECO 20.000.000 đồng do hoàn thành tiến độ thi công hạng mục hầm dẫn nước trước thời hạn.
 
Ban Lãnh đạo VIMECO đã quyết định chuyển toàn bộ số tiền thưởng 20.000.000 đồng trên cho cán bộ công nhân viên của dự án.
 
2.     Thưởng cho Ban điều hành tổ hợp Dự án-Thủy điện Buôn Tua Srah 15.000.000 đồng do đã có thành tích trong việc tăng cường giám sát chỉ đạo các đợn vị thực hiện thi công việc trên công trường Dự án.
 
Đây là một tấm gương sáng để các Đơn vị thi công khác học tập, và tiếp tục nỗ lực chủ động sáng tạo, phát huy tinh thần trách nhiệm, phấn đấu hoàn thành các hạng mục công việc tiếp theo của Dự án đảm bảo an toàn, chất lượng và đúng theo yêu cầu của Chủ đầu tư.