Srêpôk 3 là công trình thủy điện có quy mô, công suất lớn thứ 2 trên bậc thang thủy điện sông Srêpôk, với công suất lắp máy 220MW, sản lượng điện bình quân hàng năm là 1,060 tỷ KWh . Công trình được khởi công xây dựng ngày 24/12/2005.
Tham gia thi công Công trình, Tổng công ty CP VINACONEX được giao nhiệm vụ thi công tuyến năng lượng bao gồm cửa lấy nước, đường hầm và đường ống áp lực là các hạng mục công trình quyết định tiến độ thử nghiệm phát điện tổ máy số 1 vào cuối năm 2009. Trong đó, phần việc thi công toàn bộ 2 đường hầm áp lực của công trình với chiều dài mỗi hầm là 555md, đường kính đào và gia cố tạm là 9,2m do Công ty CP VINAVICO và Công ty CP VIMECO đảm nhận. Đây là một trong những đường hầm có đường kính lớn nhất Việt Nam hiện nay, với địa chất được đánh giá là khá phức tạp.

Là một trong những đơn vị thành viên dẫn đầu về thi công xây lắp của Tổng công ty, VIMECO bằng năng lực thực tế, bề dày kinh nghiệm cộng với sự quyết tâm vượt khó của toàn thể CBCNV Công ty tại công trường thủy điện Srêpôk 3 đã thi công đào và gia cố tạm đến những mét cuối cùng của đường hầm vượt tiến độ trước 01 ngày đảm bảo an toàn và chất lượng. Thành tích này đã góp phần đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục Công trình thủy điện Srêpôk 3 đạt kế hoạch mục tiêu đề ra.