Ngày 19/5/2014, Công ty cổ phần VIMECO đã ký kết hợp đồng với Công ty POSCO E&C  về việc tham gia thi công Gói thầu "Thi công cọc khoan nhồi nhà ga số 3 thuộc gói thầu số 2 :Các ga trên cao thuộc Dự án Tuyến đường sắt đô thị thí điểm Thành Phố Hà Nội, đoạn Nhổn - ga Hà Nội":

Giá trị hợp đồng

- Hợp đồng cung cấp nhân công cho công tác thi công cọc khoan nhồi trị giá: 7.4 tỷ đồng
- Hợp đồng cung cấp máy móc thiết bị cho công tác thi công cọc khoan nhồi trị giá: 2,34 tỷ đồng
- Hợp đồng cung cấp vật liệu cho công tác thi công cọc khoan nhồi trị giá: 3,42 tỷ đồng

Thời hạn hợp đồng:
- Bắt đầu: 22 tháng 5 năm 2014
- Hoàn thành: 22 tháng 11 năm 2014


Phối cảnh tuyến đường sắt trên cao Hà Nội