Công ty Cổ phần VIMECO vừa tham gia ký kết hợp đồng với nhà thầu chính Samsung C&T về việc thi công gói thầu "Hạ tầng: thuộc dự án SEVT RETROFIT CONSTRUCTION WORK  tại khu công nghiệp Yên Bình – Thái Nguyên.

- Nhà thầu chính: SAMSUNG C&T CORPORATION.
- Địa điểm : Khu công nghiệp Yên Bình – Thái Nguyên.
- Giá trị hợp đồng tạm tính: 2,17 triệu USD (chưa bao gồm VAT).

Trong những năm trở lại đây, VIMECO luôn là một trong những đối tác được đánh giá rất cao của nhà thầu Samsung C&T trong công tác triển khai xây dựng hạ tầng của hệ thống nhà máy của tập đoàn Samsung tại Việt Nam ở mọi phương diện: chất lượng, tiến độ, an toàn thi công.

 
 

Khu công nghiệp Yên Bình - Thái Nguyên