Công ty cổ phần VIMECO đã ký hợp đồng  với Công ty cổ phần Sao Ánh Dương về việc Công ty CP VIMECO thi công cọc khoan nhồi thí nghiệm, cọc khoan nhồi đại trà dự án Tổ hợp khách sạn, dịch vụ thương mại và nhà ở Star AD1

- Địa điểm : Ô đất quy hoạch C2/CN3, Phường Mai Động – Quận Hoàng Mai – TP Hà Nội
- Giá trị hợp đồng tạm tính: 39 tỷ đồng
- Tiến độ: 45 ngày kể từ ngày bắt đầu thi công
 
 
Thi công cọc khoan nhồi dự án Star AD1

Thi công cọc khoan nhồi dự án Star AD1 1

Thi công cọc khoan nhồi dự án Star AD1 2

Thi công cọc khoan nhồi dự án Star AD1 3

Thi công cọc khoan nhồi dự án Star AD1 4

Thi công cọc khoan nhồi dự án Star AD1 5

Thi công cọc khoan nhồi dự án Star AD1 6

Thi công cọc khoan nhồi dự án Star AD1 7

Thi công cọc khoan nhồi dự án Star AD1 8

Thi công cọc khoan nhồi dự án Star AD1 9