Slider
Slider 2
Slider 3
Slider 4
Slider 5
Slider 6
Slider 7
Slider 8
Slider 9

Tổ chức thành công đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019

Ngày 8/3/2019, tại Hội trường tầng 5 trụ sở Công ty Lô E9, đường Phạm Hùng,Trung Hòa,Cầu Giấy, Hà Nội, Công ty Cổ phần VIMECO (Mã chứng khoán: VMC) đã tổ chức thành công Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019.

10:07 09/03/19 555 lượt xem
Mục lục

Tổng số Cổ đông được mời tham dự Đại hội: 1.491 Cổ đông đại diện cho 20.000.000 (hai mươi triệu) cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
Tham dự Đại hội có 57 Cổ đông sở hữu/đại diện sở hữu cho 17.017.353 cổ phần có quyền biểu quyết chiếm 85,09% tổng số cổ phần phát hành của Công ty .

  Đoàn Chủ tịch bao gồm :
- Ông Nguyễn Sỹ Thiêm                         Chủ tịch HĐQT
- Ông Vũ Văn Mạnh                                Ủy viên HĐQT
- Ông Đặng Văn Hiếu                             Tổng giám đốc
 


* Quang cảnh đại hội *


 Ông Đặng Văn Hiếu - Tổng giám đốc công ty đọc Báo cáo của Ban điều hành: kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019; 

Ông Nguyễn Sỹ Thiêm - Chủ tịch HĐQT đọc Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý hoạt động SXKD năm 2018 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2019; Phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018 và đọc Tờ trình Sửa đổi điều lệ công ty;  Thông báo yêu cầu miễn tư cách thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đương nhiệm  của cổ đông lớn Vinaconex - chiếm 51,14% cổ phần phổ thông.

Ông Vũ Văn Mạnh - Ủy viên HĐQT đọc tờ trình thực hiện thù lao của HĐQT, BKS năm 2018 và phương án dự kiến năm 2019; 
Tiếp đó, Bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang, Trưởng Ban kiểm soát đọc Báo cáo của Ban Kiểm soát đánh giá hoạt động quản lý của HĐQT, công tác điều hành của Tổng giám đốc năm 2018; Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019. Đại hội biểu quyết thông qua số lượng thành viên HĐQT là 05 thành viên và bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2023
 
Một số hình ảnh của đại hội. 
43.000+ Khách hàng đã sử dụng sản phẩm & dịch vụ tại Vimeco.
Chúng tôi luôn không ngừng nỗ lực từng ngày để mang đến chất lượng công trình cao nhất, đáp ứng nguyện vọng của khách hàng.
KYUNGSHIN
17:56 17/06/20 924 lượt xem
Danko Group
01:06 02/05/20 856 lượt xem
Liên Việt Post Bank
14:56 01/04/20 927 lượt xem
Sunshine group
18:18 17/06/20 684 lượt xem
Hotline
024.3784.8204
Zalo
024.3784.8204
Viber
024.3784.8204
Youtube
Twitter
Facebook
http://facebook.com/
Facebook
http://facebook.com/
Instagram