Sáng ngày 30/5/2024, Công ty Cổ phần VIMECO phối hợp với Viện phát triển kinh tế quốc tế tổ chức khóa huấn luyện An toàn vệ sinh lao động cho các cán bộ công nhân viên thuộc Công ty Cổ phần VIMECO.

Có thể là hình ảnh về 6 người, mọi người đang học và văn bản cho biết 'HUÂN LUYĘN AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỌNG HUÁN LUYỆN AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỌNG TRONG CÁCHOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG CÔNG TY co PHAN PHANVIMEC VIMECO Ha Nội, tháng 05 năm 2024'

Khóa huấn luyện diễn ra dưới sự hướng dẫn của ông Nguyễn Xuân Dương - Giảng viên huấn luyện của Viện phát triển kinh tế quốc tế. Toàn bộ cán bộ công nhân viên thuộc Công ty Cổ phần VIMECO tham gia theo hình thức trực tuyến tại trụ sở Công ty Cổ phần VIMECO, dự án công trình Nhà ga T2 Nội Bài và các điểm công trình khác. 


Tham gia khóa huấn luyện, các cán bộ công nhân được thông tin, hướng dẫn về hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động; Kiến thức cơ bản về các yếu tố nguy hiểm, có hại, biện pháp phòng ngừa; Sơ cấp cứu tai nạn lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp; Phân tích, đánh giá rủi ro và xây dựng kế hoạch ứng cứu khẩn cấp; xây dựng hệ thống quản lý về an toàn, vệ sinh lao động; Xây dựng nội quy, quy chế, quy trình, biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động; phòng, chống cháy nổ trong cơ sở lao động;
Có thể là hình ảnh về 10 người, mọi người đang học và văn bản

Công tác kiểm định, huấn luyện và quan trắc môi trường lao động; quản lý máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động; hoạt động thông tin, tuyên truyền về an toàn, vệ sinh lao động; Chăm sóc sức khỏe tinh thần cho người lao động; Chăm sóc sức khỏe toàn diện, giảm căng thẳng tại nơi làm việc,…


Phát biểu tại chương trình, ông Đoàn Ngọc Ba - Phó Tổng Giám Đốc, Ủy viên Hội đồng An toàn vệ sinh lao động Công ty Cổ phần VIMECO cho biết, khóa huấn luyện được tổ chức với mục đích trang bị cho cán bộ, đoàn viên, người lao động về kiến thức pháp luật, nghiệp vụ để tham gia cùng người sử dụng lao động của doanh nghiệp xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch an toàn vệ sinh lao động tại nơi làm việc được thiết thực, có hiệu quả; ngăn ngừa các sự cố, rủi ro có thể xảy ra. 
Có thể là hình ảnh về 5 người và mọi người đang học

“Khóa huấn luyện An toàn vệ sinh lao động không chỉ nâng cao ý thức và trách nhiệm của công nhân đối với bản thân và đồng nghiệp, góp phần xây dựng văn hóa An toàn tại các dự án của VIMECO” - ông Ba nhấn mạnh. 


Nhằm đảm bảo một môi trường làm việc an toàn, bảo vệ sức khỏe và quyền lợi của người lao động, từ đó nâng cao chất lượng cuộc sống và hiệu suất lao động, Công ty Cổ phần VIMECO sẽ tiếp tục mở thêm các khóa huấn luyện và huấn luyện tất cả các nhóm đối tượng theo quy định tại Nghị định 44/2016/NĐ-CP của Chính phủ.