Dự án thủy điện Ngòi Phát mở rộng được phát lệnh khởi công ngày 25/2/2019
+ Công tác đào hầm ngày 15/3/2019 bắt đầu thi công
+ Công tác gia công đường ống áp lực bắt đầu ngày 15/3/2019, vận chuyển lắp đặt đường ống áp lực triển khai từ ngày 26/6/2019
+ Hạng mục thi công nhà máy thủy điện: ngày 18/3/2019 bắt đầu thi công
+ Hạng mục trạm biến áp 110kV khởi công ngày 17/9/2019
+ Hạng mục gia cố mái: Ngày 5/4/2019 bắt đầu tiến hành
+ Và các hạng mục phụ trợ đường công vụ, kênh cắt nước tạm, nhà van, BO,…
+ Giá trị hợp đồng:42.48 tỷ đồng
 - Hạng mục đào hầm:
+ Đào hầm và gia cố hầm đã đạt chiều dài 38m .Công tác thi công đào hầm hoàn toàn bằng thủ công, sử dụng phương pháp khoan tách đá thủy lực, không sử dụng phương pháp nổ mìn hay dùng bột nở. 
+ Quá trình thi công diễn ra rất khó khăn, vất vả do đá cứng, tiết diện hầm chật hẹp,địa chất cửa hầm bị sạt lở, phải tổ chức thi công 3 ca
+ Đây là phần việc mà nhà thầu cũng như chủ đầu tư đều coi là một thách thức lớn,  và đến nay đã hoàn thành

 - Hạng mục đường ống áp lực:
 + Trong thời gian 04 tháng, công tác gia công đường ống áp lực với yêu cầu chế tạo ống đặc thù, những đoạn ống dài 06m đảm bảo đạt kết quả tốt khi kiểm tra bằng các phương pháp siêu âm, chụp chiếu.
+ Đặc biệt là những chiếc cút như C2, C3, C4, C5, … rất khó chế tạo vì đổi hướng liên tục.
+ Công tác lắp đặt rất khó khăn, nhiều đoạn có độ dốc >50 độ…
+ Những biện pháp thi công sáng tạo được áp dụng  đảm bảo đúng tiến độ được giao: bình quân lắp đặt đạt 70md đến 80md/ tháng. 

- Ngoài ra, cùng thời gian thi còng 2 hạng mục trên, công ty Vimeco còn tổ chức đồng thời thi công các hạng mục nhà máy , TBA , Mố đỡ, Mố néo, Neoweb, Geosell, và gia cố toàn bộ 300md mái, …Sản lượng toàn bộ trên công trường đạt 37/42 tỉ - đạt 85%; Việc thanh toán đạt 30/37/42 tỉ.

Một số hình ảnh của công trình:

Lễ thông hầm và hoàn thành lắp đặt tuyến ống áp lực giai đoạn 1 công trình thuỷ điện ngòi phát

Lễ thông hầm và hoàn thành lắp đặt tuyến ống áp lực giai đoạn 1 công trình thuỷ điện ngòi phát 1

Lễ thông hầm và hoàn thành lắp đặt tuyến ống áp lực giai đoạn 1 công trình thuỷ điện ngòi phát 2

Lễ thông hầm và hoàn thành lắp đặt tuyến ống áp lực giai đoạn 1 công trình thuỷ điện ngòi phát 3

Lễ thông hầm và hoàn thành lắp đặt tuyến ống áp lực giai đoạn 1 công trình thuỷ điện ngòi phát 4

Lễ thông hầm và hoàn thành lắp đặt tuyến ống áp lực giai đoạn 1 công trình thuỷ điện ngòi phát 5

Lễ thông hầm và hoàn thành lắp đặt tuyến ống áp lực giai đoạn 1 công trình thuỷ điện ngòi phát 6

Lễ thông hầm và hoàn thành lắp đặt tuyến ống áp lực giai đoạn 1 công trình thuỷ điện ngòi phát 7

Lễ thông hầm và hoàn thành lắp đặt tuyến ống áp lực giai đoạn 1 công trình thuỷ điện ngòi phát 8

Lễ thông hầm và hoàn thành lắp đặt tuyến ống áp lực giai đoạn 1 công trình thuỷ điện ngòi phát 9

Lễ thông hầm và hoàn thành lắp đặt tuyến ống áp lực giai đoạn 1 công trình thuỷ điện ngòi phát 10