Ngày đăng tuyển:19/10/2020
Hạn nộp hồ sơ:19/11/2020
Số lượng:
Mức lương:
Phòng ban:Phòng Phát triển nhân lực
Nơi làm việc:Lô E9, đường Phạm Hùng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội