Nhãn
Ngày đăng tuyển:07/02/2023
Hạn nộp hồ sơ:07/03/2023
Số lượng:1
Mức lương:
Phòng ban:Quản lý dự án
Ngành nghề:Kỹ sư, thợ điện, thợ sửa chữa ô tô, xe máy, vận hành xe lu, xúc, ủi
Địa điểm:Nha Trang