Slider
Slider 2
Slider 3
Slider 4
Slider 5
Slider 6
Slider 7
Slider 8
Slider 9

Văn bản nội bộ

Công ty cổ phần VIMECO được thành lập ngày 24/3/1997. Là doanh nghiệp cổ phần thuộc Tổng Công ty cổ phần xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam - VINACONEX.