VIMECO Tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2024

Sáng nay (19/4), tại Hà Nội, Công ty CP VIMECO đã tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 và thông qua nhiều nội dung quan trọng, trong đó có kết quả Sản xuất kinh doanh 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024.
Đại hội được diễn ra dưới sự điều hành của Đoàn chủ tịch, bao gồm : Ông Dương Văn Mậu, Ông Đặng Văn Hiếu và Ông Vũ Văn Mạnh


             Theo báo cáo của Ban Tổng giám đốc, trải qua năm 2023 với nhiều khó khăn, thách thức, với sự chỉ đạo toàn diện, quyết liệt của Hội đồng quản trị, sự nỗ lực quyết tâm của Ban điều hành và toàn thể cán bộ nhân viên trong hệ thống, hoạt động SXKD của Công ty vẫn duy trì ổn định và có nhiều tín hiệu tích cực.
             Kế hoạch SXKD năm 2023 được Công ty xây dựng với kỳ vọng tăng trưởng lớn. Tuy nhiên, trước các khó khăn chung của thị trường xây dựng và các tác động khó lường của tình hình kinh tế chính trị thế giới, Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty đã thống nhất các giải pháp quản trị điều hành trên cơ sở đảm bảo an toàn vốn và phát triển bền vững là yếu tố tiên quyết.
             Kết quả kinh doanh hợp nhất của Công ty đạt tổng doanh thu, thu nhập là 1.172 tỷ đồng, bằng 77% kế hoạch và lợi nhuận sau thuế là 4,66 tỷ đồng bằng 53% kế hoạch. Về phía công ty mẹ, tổng doanh thu, thu nhập đạt 1.161 tỷ đồng, bằng 77% kế hoạch và lợi nhuận sau thuế đạt 4,66 tỷ đồng bằng 55% kế hoạch.
            Trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp trong ngành suy giảm nghiêm trọng hiệu quả SXKD, thậm chí thua lỗ, hoặc tiềm ẩn nguy cơ mất thanh khoản thì kết quả SXKD mà Công ty đạt được trong năm 2023 được đánh giá là khích lệ.
Bước sang năm 2024, Ban điều hành sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong năm 2023, trên cơ sở đánh giá, phân tích đầy đầy đủ các yếu tố ảnh hưởng đến các lĩnh vực hoạt động SXKD của Công ty để đưa ra các giải pháp chỉ đạo điều hành phù hợp nhằm hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2024. 
            Với sự nhất trí cao, Đại hội đồng cổ đông VIMECO đã thông qua các nội dung về kết quả sản xuất kinh doanh 2023, kế hoạch sản xuất kinh doanh 2024; chủ trương giao dịch giữa Công ty với Tổng công ty CP VINACONEX và/hoặc công ty thành viên trong cùng tập đoàn/nhóm VINACONEX, và/hoặc các công ty trong nhóm VIMECO và nhiều nội dung quan trọng khác.