HĐQT Công ty cổ phần VIMECO (HNX:VMC) sẽ trình ĐHĐCĐ ngày 16/3 tới thông qua nhiều nội dung quan trọng.

 

Năm 2021, dù chịu ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, nhưng VIMECO vẫn vượt lên khó khăn, tích cực, chủ động tìm kiếm cơ hội, tập trung cho công tác đấu thầu, tìm kiếm các dự án có nguồn vốn tốt. Tuy chưa thể hiện thực ngay bằng doanh thu trong năm 2021, nhưng kết quả của các dự án này sẽ phản ánh trong năm 2022 và các năm tiếp theo.

Song song với đó, VIMECO cũng tập trung vào công tác nghiệm thu, thanh quyết toán, thu hồi công nợ các công trình xây lắp, đặc biệt là các công trình đã hoàn thành thi công, các dự án bê tông thương phẩm; tăng cường áp dụng đổi mới khoa học công nghệ trong điều hành và sản xuất. Các dự án chuyển tiếp từ năm 2020 được triển khai đúng tiến độ, chất lượng.

Năm nay, dự báo ảnh hưởng của dịch COVID-19 giảm dần, tại ĐHĐCĐ tới, HĐQT VIMECO dự kiến trình kế hoạch kinh doanh đột phá với doanh thu 1.800 tỷ đồng và lợi nhuận 31 tỷ đồng, gấp lần lượt 2,3 và 6,2 lần năm 2021. Để thực hiện kế hoạch kinh doanh, VIMECO lên phương án điều chỉnh, cải cách mạnh mẽ mô hình, từ doanh nghiệp xây lắp thuần túy sang công ty cổ phần đa ngành, tập trung vào 3 trụ cột chính, gồm: xây lắp, vật liệu xây dựng; đầu tư BĐS; dịch vụ và đầu tư tài chính.

Tại Đại hội, HĐQT VIMECO sẽ trình cổ đông thông qua phương án tăng vốn điều lệ, từ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Cụ thể, VIMECO dự kiến phát hành 1,6 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 với tỉ lệ 8%, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 8 cổ phiếu mới. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý 2 hoặc quý 3/2022.

Bên cạnh đó, VIMECO dự kiến chào bán 80 triệu cổ phiếu, tương đương với 400% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành. HĐQT đề xuất mức giá chào bán là 12.500 đồng/cổ phiếu. Sau khi hoàn thành việc chia cổ tức và chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, vốn điều lệ của VIMECO sẽ tăng từ 200 tỷ đồng lên 1.016 tỷ đồng.Năm 2022, VIMECO đặt kế hoạch tập trung đẩy mạnh thi công các công trình trọng điểm: Cao tốc Phan Thiết Dầu Giây; Quốc lộ 45 - Nghi Sơn; Sân bay Long Thành, Hạ tầng khu đô thị đại lộ hoà bình, nhà máy nhiệt điện vân phong…. HĐQT VIMECO đang cải tiến toàn diện hệ thống quản trị, nâng cao năng lực cạnh tranh, thương hiệu VIMECO trong mọi lĩnh vực, thể hiện bằng tiến độ, chất lượng, hiệu quả; đẩy mạnh công tác đấu thầu các dự án có nguồn vốn tốt, các dự án của nước ngoài đầu tư, tập trung đẩy mạnh công tác chuẩn bị đầu tư và tăng cường công tác M&A các dự án BĐS.
(theo cafef)