Hoạt động thăm hỏi, tặng quà là hoạt động thiết thực, thường niên của Công đoàn VIMECO, thông qua đó thể hiện vai trò, trách nhiệm của tổ chức công đoàn trong việc đại diện, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần người lao động.