Slider 35 nam
Slider
Slider 2
Slider 3
Slider 4
Slider 5
Slider 6
Slider 7
Slider 8
Slider 9

Danh hiệu, chứng nhận

Các danh hiệu, phần thưởng đã đạt được, các danh hiệu cá nhân

1- CÁC DANH HIỆU, PHẦN THƯỞNG ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC: 
 
TT Năm Hình thức khen thưởng Cấp khen thưởng Số quyết định
1 2004 Cờ thi đua Thủ tướng chính phủ 03/QĐ-TTg
2 2005 Cờ thi đua Thủ tướng chính phủ 30/QĐ-TTg
3 2006 Huân chương hạng II Chủ tịch nước 299/QĐ-CTN
4 2006 Cờ thi đua Thủ tướng chính phủ 28/QĐ-TTg
5 2006 Bằng khen Bộ Xây dựng 160/QĐ-BXD
6 2006 Danh hiệu tập thể lao động xuất sắc Bộ Xây dựng 520/QĐ-BXD
7 2006 Bằng khen Bộ Xây dựng 510/QĐ-BXD
8 2006 Huân chương hạng III Chủ tịch nước 364/QĐ-CTN
9 2007 Danh hiệu tập thể lao động xuất sắc Bộ Xây dựng 388/QĐ-BXD
10 2007 Cờ thi đua của công đoàn ngành xây dựng Bộ Xây dựng 09QĐ/CĐ-TCT
11 2008 Bằng khen Bộ Xây dựng 311/QĐ-BXD
12 2008 Danh hiệu tập thể lao động xuất sắc Bộ Xây dựng 335/QĐ-BXD
13 2009 Cờ thi đua Bộ Xây dựng 1198/QĐ-BXD
14 2009 Bằng khen Bộ Xây dựng 500/QĐ-BXD
15 2009 Danh hiệu tập thể lao động xuất sắc Bộ Xây dựng 434/QĐ-BXD
16 2010 Huân chương hạng III Chủ tịch nước 118/QĐ-CTN
17 2010 Bằng khen Thủ tướng chính phủ Thủ tướng chính phủ 2447/QĐ-TTg
18 2010 Cờ thi đua Bộ Xây dựng 04/QĐ-BXD
19 2010 Bằng khen Bộ Xây dựng 369/QĐ-BXD
20 2010 Danh hiệu tập thể lao động xuất sắc Bộ Xây dựng 382/QĐ-BXD
21 2010 Cờ thi đua xuất sắc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam  
22 2010 Bằng khen Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 22/QĐ-TLĐ
23 2011 Cờ thi đua Bộ Xây dựng 1127/QĐ -BXD
24 2011 Bằng khen Bộ Xây dựng 468/QĐ - BXD
25 2011 Tập thể lao động xuất sắc Bộ Xây dựng 352/QĐ - BXD
26 2011 Bằng khen Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam  1517/QĐ-TLĐ
27 2012 Huân chương lao động hạng nhất Chủ tịch nước 280/QĐ-CTN
28 2012 Tập thể lao động xuất sắc Bộ Xây dựng 318/QĐ-BXD
29 2012 Bằng chứng nhận của BXD & CĐXD Việt Nam Bộ Xây dựng 112/QĐ-BXD
30 2013 Bằng khen của BCHCĐ XD Việt Nam Bộ Xây dựng 74/QĐ-CĐXD
31 2014 Cờ thi đua Thủ tướng chính phủ 39/QĐ-TTg
32 2014 Doanh nghiệp VINACONEX tiêu biểu Tổng Công  ty VINACONEX 10/QĐ-VP
33 2014 Bằng khen Bộ Xây dựng 860/QĐ-BXD
34 2014 Tập thể lao động xuất sắc Bộ Xây dựng 862/QĐ-BXD
35 2015 Bằng khen Bộ Xây dựng 710/QĐ-BXD
36 2015 Cờ thi đua của chính phủ Thủ tướng chính phủ 165/QĐ-TTg
37 2015 Doanh nghiệp VINACONEX tiêu biểu Tổng Công  ty VINACONEX 14/QĐ-VP
 
2- CÁC DANH HIỆU CÁ NHÂN
 • 04 Huân chương lao động hạng 3
 • 04 Bằng khen của Chính phủ
 • 93 Bằng khen của Bộ Xây dựng
 • 22 Bằng khen của Công đoàn ngành Xây dựng             
 • 793 Bằng khen của Tổng Công ty (2010,2011,2012,2013,2014)
 • 77 Huy chương vì sự nghiệp xây dựng
 • 42 Chiến sỹ thi đua ngành xây dựng (2004-2015).
 • 1112 Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở (2010,2011,2012,2013,2014,2015)
 • 01 Chiến sỹ thi đua toàn quốc
 • 01 Doanh nhân giỏi của Thủ đô Hà nội 
 • 02 Nhà quản lý giỏi Vinaconex(2012,2015)43.000+ Khách hàng đã sử dụng sản phẩm & dịch vụ tại Vimeco.
Chúng tôi luôn không ngừng nỗ lực từng ngày để mang đến chất lượng công trình cao nhất, đáp ứng nguyện vọng của khách hàng.
KYUNGSHIN
17:56 17/06/20 2.375 lượt xem
Danko Group
01:06 02/05/20 2.101 lượt xem
Liên Việt Post Bank
14:56 01/04/20 2.282 lượt xem
Sunshine group
18:18 17/06/20 1.928 lượt xem
Hotline
024.3784.8204
Zalo
024.3784.8204
Viber
024.3784.8204
Youtube
Twitter
Facebook
http://facebook.com/Congtycophanvimeco
Facebook
http://facebook.com/Congtycophanvimeco
Instagram