Slider
Slider 2
Slider 3
Slider 4
Slider 5
Slider 6
Slider 7
Slider 8
Slider 9
Giới thiệu chung

Tên gọi: CÔNG TY CỔ PHẦN VIMECO Tên giao dịch quốc tế: VIMECO JOINT STOCK COMPANY Tên viết tắt: VIMECO.,JSC

16:55 21/05/20 2.515 lượt xem
Lĩnh vực kinh doanh

Các lĩnh vực kinh doanh: 1. Thi công các công trình Hạ tầng kĩ thuật Khu đô thị, Khu công nghiệp, các công trình giao thông, thuỷ lợi, thuỷ điện. 2. Gia cố xử lí nền móng bằng các loại cọc bê tông cốt thép, cọc khoan nhồi, cọc cát, cọc bấc thấm, cọc ống thép, cừ thép Larsen, tường vây, cọc barret...

09:08 12/03/20 1.853 lượt xem
Trách nhiệm cam kết

Cẩn trọng, Trung thành lợi ích tối cao Công ty và mọi Cổ đông. Ứng xử công bằng với mọi Cổ đông, tránh xung đột lợi ích. Thực hiện đầy đủ chức năng và nhiệm vụ được giao.

09:12 12/03/20 1.542 lượt xem
Hồ sơ pháp lý

Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng, Quyết định thành lập doanh nghiệp...

09:49 12/03/20 2.283 lượt xem
Số liệu tài chính

Sau 23 năm xây dựng và phát triển, VIMECO đã có những bước đi phù hợp với chiến lược phát triển của Công ty cũng như của nền kinh tế thị trường và thu được những kết quả đáng khích lệ

09:54 12/03/20 1.453 lượt xem
Lĩnh vực xây dựng

Với đội ngũ cán bộ, công nhân kỹ thuật chuyên sâu có nhiều kinh nghiệm, trong hơn 19 năm qua, công ty đã có nhiều kinh nghiệm thi công trong các lĩnh vực

10:28 12/03/20 2.002 lượt xem
Công trình đã và đang xây dựng

Khu đô thị mới Splendora Bắc An Khánh, Hà Nội Trụ sở làm việc kết hợp nhà ở CBCNV Vimeco, Phạm Hùng, Hà Nội Khu đô thị Vimeco Trần Duy Hưng, Hà Nội

11:20 12/03/20 2.689 lượt xem
Thiết bị

Xe vận chuyển bê tông, Trạm trộn bê tông thương phẩm, máy trộn bê tông và vữa, ...

12:12 12/03/20 2.245 lượt xem
Lao động và bộ máy tổ chức

Con người là nhân tố quyết định cho sự thành bại của Công ty, là nguồn tài sản vô giá cần quan tâm nuôi dưỡng và phát triển.

14:08 12/03/20 2.928 lượt xem
Sơ đồ tổ chức

Đại hội đồng cổ đông, Ban kiểm soát, Hội đồng quan trị, Ban tổng giảm đốc...

14:12 12/03/20 1.933 lượt xem
Danh hiệu, chứng nhận

Các danh hiệu, phần thưởng đã đạt được, các danh hiệu cá nhân

11:41 18/08/23 3.755 lượt xem
Facebook
http://facebook.com/Congtycophanvimeco