Slider 35 nam
Slider
Slider 2
Slider 3
Slider 4
Slider 5
Slider 6
Slider 7
Slider 8
Slider 9
Giới thiệu chung

Tên gọi: CÔNG TY CỔ PHẦN VIMECO Tên giao dịch quốc tế: VIMECO JOINT STOCK COMPANY Tên viết tắt: VIMECO.,JSC

16:55 21/05/20 2.185 lượt xem
Lĩnh vực kinh doanh

Các lĩnh vực kinh doanh: 1. Thi công các công trình Hạ tầng kĩ thuật Khu đô thị, Khu công nghiệp, các công trình giao thông, thuỷ lợi, thuỷ điện. 2. Gia cố xử lí nền móng bằng các loại cọc bê tông cốt thép, cọc khoan nhồi, cọc cát, cọc bấc thấm, cọc ống thép, cừ thép Larsen, tường vây, cọc barret...

09:08 12/03/20 1.602 lượt xem
Trách nhiệm cam kết

Cẩn trọng, Trung thành lợi ích tối cao Công ty và mọi Cổ đông. Ứng xử công bằng với mọi Cổ đông, tránh xung đột lợi ích. Thực hiện đầy đủ chức năng và nhiệm vụ được giao.

09:12 12/03/20 1.357 lượt xem
Hồ sơ pháp lý

Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng, Quyết định thành lập doanh nghiệp...

09:49 12/03/20 1.914 lượt xem
Số liệu tài chính

Sau 23 năm xây dựng và phát triển, VIMECO đã có những bước đi phù hợp với chiến lược phát triển của Công ty cũng như của nền kinh tế thị trường và thu được những kết quả đáng khích lệ

09:54 12/03/20 1.232 lượt xem
Lĩnh vực xây dựng

Với đội ngũ cán bộ, công nhân kỹ thuật chuyên sâu có nhiều kinh nghiệm, trong hơn 19 năm qua, công ty đã có nhiều kinh nghiệm thi công trong các lĩnh vực

10:28 12/03/20 1.612 lượt xem
Công trình đã và đang xây dựng

Khu đô thị mới Splendora Bắc An Khánh, Hà Nội Trụ sở làm việc kết hợp nhà ở CBCNV Vimeco, Phạm Hùng, Hà Nội Khu đô thị Vimeco Trần Duy Hưng, Hà Nội

11:20 12/03/20 2.263 lượt xem
Thiết bị

Xe vận chuyển bê tông, Trạm trộn bê tông thương phẩm, máy trộn bê tông và vữa, ...

12:12 12/03/20 1.744 lượt xem
Lao động và bộ máy tổ chức

Con người là nhân tố quyết định cho sự thành bại của Công ty, là nguồn tài sản vô giá cần quan tâm nuôi dưỡng và phát triển.

14:08 12/03/20 2.442 lượt xem
Sơ đồ tổ chức

Đại hội đồng cổ đông, Ban kiểm soát, Hội đồng quan trị, Ban tổng giảm đốc...

14:12 12/03/20 1.616 lượt xem
Danh hiệu, chứng nhận

Các danh hiệu, phần thưởng đã đạt được, các danh hiệu cá nhân

11:41 18/08/23 3.318 lượt xem
43.000+ Khách hàng đã sử dụng sản phẩm & dịch vụ tại Vimeco.
Chúng tôi luôn không ngừng nỗ lực từng ngày để mang đến chất lượng công trình cao nhất, đáp ứng nguyện vọng của khách hàng.
KYUNGSHIN
17:56 17/06/20 2.375 lượt xem
Danko Group
01:06 02/05/20 2.101 lượt xem
Liên Việt Post Bank
14:56 01/04/20 2.282 lượt xem
Sunshine group
18:18 17/06/20 1.928 lượt xem
Hotline
024.3784.8204
Zalo
024.3784.8204
Viber
024.3784.8204
Youtube
Twitter
Facebook
http://facebook.com/Congtycophanvimeco
Facebook
http://facebook.com/Congtycophanvimeco
Instagram