Slider
Slider 2
Slider 3
Slider 4
Slider 5
Slider 6
Slider 7
Slider 8
Slider 9

Lao động và bộ máy tổ chức

Con người là nhân tố quyết định cho sự thành bại của Công ty, là nguồn tài sản vô giá cần quan tâm nuôi dưỡng và phát triển.

TỔNG SỐ LAO ĐỘNG  
504 nhân viên(*)

Con người là nhân tố quyết định cho sự thành bại của Công ty, là nguồn tài sản vô giá cần quan tâm nuôi dưỡng và phát triển.
 
Từ ngày đầu thành lập, VIMECO đã luôn ý thức được rằng lao động chính là trung tâm của sự phát triển, là sức mạnh tạo nên những cải tiến liên tục, thành công và uy tín của Công ty. VIMECO coi trọng năng lực, kinh nghiệm, tài năng và mọi cống hiến của người lao động, luôn khuyến kích nuôi dưỡng một môi trường làm việc năng động để người lao động có thể tự nhận thức được khả năng bản thân cũng như sẽ có thể phát huy hết các thế mạnh và năng lực của mình. Bên cạnh đó, VIMECO cũng duy trì áp dụng một hệ thống phúc lợi tiên tiến và đầy đủ cho người lao động, bao gồm bảo hiểm y tế, xã hội, giải trí, thể dục thê thao cũng như cơ hội học tập và phát triển nghề nghiệp. VIMECO luôn nỗ lực tiếp tục cải thiện để chất lượng hệ thống phúc lợi cho người lao động được ngày một hoàn thiện hơn, để người lao động được làm việc trong một môi trường bình đẳng, công bằng và tin tưởng lẫn nhau.
 
1- Cơ cấu tổ chức lao động:
 • Tổng số lao động : 639 người
 • Trong đó:
  • Trên đại học : 03 người
  • Đại học : 213 người
  • Cao đẳng : 20 người
  • Trung cấp và sơ cấp : 21 người
  • Công nhân kỹ thuật : 358 người
  • Lao động phổ thông : 24 người
(*) Số liệu cập nhật đến thời điểm tháng 30/08/2019)

2- Cơ cấu bộ máy tổ chức công ty:
2.1 Hội đồng quản trị


Ông Dương Văn Mậu                                          Chức vụ: Chủ tịch hội đồng quản trị
Ông Nguyễn Khắc Hải                                         Chức vụ: Ủy viên hội đồng quản trị
Ông Vũ Minh Tuấn                                               Chức vụ: Ủy viên hội đồng quản trị
Ông Hoàng Trọng Đức                                         Chức vụ: Ủy viên hội đồng quản trị
Ông Nguyễn Đức Dũng                                        Chức vụ: Ủy viên hội đồng quản trị

2.2 Ban kiểm soát

Ông Vũ Văn Mạnh                                                Chức vụ: Trưởng ban kiểm soát
Bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang                                Chức vụ: Ủy viên ban kiểm soát
Bà Nguyễn Hoài Nam                                           Chức vụ: Ủy viên ban kiểm soát

2.3 Ban Tổng giám đốc

Ông Đặng Văn Hiếu                                             Chức vụ: Tổng Giám đốc
Ông Lê Thế Hùng                                                 Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc
Ông Lê Sỹ Tuấn                                                   Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc
Ông Trần Trung Huế                                            Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc
Ông Nguyễn Xuân Thanh                                    Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc

2.4 Các phòng ban chức năng
 • VĂN PHÒNG CÔNG TY
Điện thoại: 02437848204
Chánh văn phòng:             Bùi Sơn Tùng                    Cử nhân kinh tế                DĐ: 0989138637
 • PHÒNG PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC
Điện thoại: 02437848205
Trưởng phòng:                       Phạm Tuấn Anh                Cử nhân QLKD                DĐ: 0912122819
Phó trưởng phòng:                Trần Thị Cẩm Hoài            Cử nhân kinh tế               DĐ: 0914342022
 • PHÒNG KẾ TOÁN
Điện thoại: 02437848207
Trưởng phòng:                       Phạm Văn Vũ                   Cử nhân KTTC                 DĐ: 0912210027
Phó trưởng phòng:                Võ Thị Hải An                    Cử nhân KTTC                 DĐ: 0912585118
 • PHÒNG CƠ GIỚI VẬT TƯ
Điện thoại: 02437848201
Trưởng phòng:                      Hà Đình Tuấn                     Kỹ sư chế tạo máy           DĐ:
Phó trưởng phòng:               Phạm Quốc Việt                 Kỹ sư động lực                 DĐ: 0936053535
 • PHÒNG ĐẦU TƯ
Điện thoại: 02437848206
Trưởng phòng:              Nguyễn Việt Miên                     Cử nhân QTKD                 DĐ: 0913303622
Phó trưởng phòng:        Nguyễn Chí Tới                        Cử nhân kinh tế                 DĐ: 0904114351
 • PHÒNG QUẢN LÝ DỰ ÁN
Điện thoại: 02437848210, 02437847166
Trưởng phòng:               Lê Thành Công                    Kỹ sư cầu hầm              DĐ: 0914484809
Phó trưởng phòng:         Dương Hùng Cường          Kỹ sư kinh tế XD           DĐ: 0989056080
Phó trưởng phòng:         Nguyễn Xuân Hoàn            Kỹ sư thủy lợi                 DĐ: 0905230540
 • BAN THƯ KÝ TỔNG HỢP
Điện thoại: 02437848203
Trưởng phòng:               Phạm Thắng                       Kỹ sư cầu đường             DĐ: 0902048866
 • TỔ THU HỒI CÔNG NỢ
Trưởng phòng:               Dương Hùng Cường          Kỹ sư kinh tế XD           DĐ: 0989056080
 • TRƯỜNG MẦM NON VIMECO
Điện thoại: 02422250930
Hiệu trưởng:                   Cao Thị Thủy Nguyên           CĐSPNT mẫu giáo          DĐ: 0902040268
Phó hiệu trưởng:            Đinh Thị Thanh Tuyền          CNSPGDMN                    DĐ: 0985622493
 • BAN QUẢN LÝ NHÀ CHUNG CƯ
Điện thoại: 0247849010
Trưởng ban:                    Hoàng Quyết Tiến           Cử nhân kinh tế          DĐ: 0913084665
 • XƯỞNG SỬA CHỮA CƠ KHÍ NGỌC HỒI
Điện thoại: 0248615935
Quản đốc xưởng:           Phạm Tuấn Phong            Kỹ sư ô tô                     DĐ: 0913507111
 • TRẠM TRỘN BÊ TÔNG VIMECO
Điện thoại: 0248615935
Giám đốc:                     Trần Trung Huế                  Kỹ sư VLXD                   DĐ: 0913090721
Phó Giám đốc:              Hoàng Ngọc Thanh           Cử nhân QTKD              DĐ: 0903246443
Phó Giám đốc:              Hoàng Xuân Trường         Cử nhân QTKT               DĐ: 0974557788
T.P Las 50:                    Nguyễn Thế Cường           Kỹ sư VLXD                   DĐ: 0983570308
 • BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN CT4
Điện thoại:
Trưởng ban:                 Nguyễn Xuân Hoàn             Kỹ sư thủy lợi                   DĐ: 0905230540

2.5 Công ty thành viên
 • CÔNG TY CỔ PHẦN VIMECO CƠ KHÍ VÀ THƯƠNG MẠI
Điện thoại: 02436883811
Giám đốc:                     Lê Xuân Sinh           Kỹ sư xây dựng         DĐ: 0912302632
Phó giám đốc:              Phạm Văn Khải                                          DĐ: 0983128929
Facebook
http://facebook.com/Congtycophanvimeco