Slider
Slider 2
Slider 3
Slider 4
Slider 5
Slider 6
Slider 7
Slider 8
Slider 9

Thiết bị

Xe vận chuyển bê tông, Trạm trộn bê tông thương phẩm, máy trộn bê tông và vữa, ...

TT TT Tên xe máy, thiết bị Ký hiệu Số lượng Nước sản xuất Ghi chú
I   Xe văn phòng        
1 1 Xe TOYOTA CAMRY 29S-4889 1 Nhật Bản  
2 2 Xe TOYOTA LAND CRUISER 30M-3058 1 Nhật Bản  
3 3 Xe TOYOTA PICKUP 54V-8144 1 Nhật Bản  
4 4 Xe Ford RANGER 30L-6547 1 Mỹ  
5 5 Xe Ford RANGER 30L-9545 1 Mỹ  
6 6 Xe Ford RANGER 30E-589.00 1 Mỹ  
7 7 Xe Ford EVEREST 30V-2454 1 Mỹ  
8 8 Xe TOYOTA HILUX 30X-4169 1 Nhật Bản  
9 9 Xe TOYOTA HILUX 31F-3364 1 Nhật Bản  
10 10 Xe TOYOTA CAMRY 30Y-1999 1 Nhật Bản  
11 11 Xe Mitsubishi Pajero 3.5 29T-5879 1 Nhật Bản  
12 12 Xe TOYOTA CAMRY 30E-563.73 1 Nhật Bản  
13 13 Xe Mercedes Benz 29U-6779 1 Đức  
14 14 Xe Toyota Fortuner 30A-41228 1 Nhật Bản  
15 15 Xe Fortuner 30E-140.41 1 Nhật Bản  
16 16 Xe Ford Transit 29B-173.44 1 Mỹ  
II   Xe vận chuyển bê tông        
17 1 Xe vận chuyển bê tông 29V-3700 1 Hàn Quốc DAEWOO
18 2 Xe vận chuyển bê tông 29V-3704 1 Hàn Quốc DAEWOO
19 3 Xe vận chuyển bê tông 29V-3705 1 Hàn Quốc DAEWOO
20 4 Xe vận chuyển bê tông 29C-188.00 1 Hàn Quốc DAEWOO
21 5 Xe vận chuyển bê tông 29Y- 2371 1 Nhật Bản Mitsubishi
22 6 Xe vận chuyển bê tông 29Y- 2374 1 Nhật Bản Mitsubishi
23 7 Xe vận chuyển bê tông 29Y- 2362 1 Nhật Bản Mitsubishi
24 8 Concrete truck
Xe vận chuyển bê tông
29Y- 2363 1 Nhật Bản Mitsubishi
25 9 Concrete truck
Xe vận chuyển bê tông
29C-447.25 1 Hàn Quốc Hyundai
26 10 Concrete truck
Xe vận chuyển bê tông
29C-424.54 1 Hàn Quốc Hyundai
27 11 Concrete truck
Xe vận chuyển bê tông
29C-425.09 1 Hàn Quốc Hyundai
28 12 Xe vận chuyển bê tông 29C-447.64 1 Hàn Quốc Hyundai
29 13 Xe vận chuyển bê tông 29C-447.39 1 Hàn Quốc Hyundai
30 14 Xe vận chuyển bê tông 29C-609.20 1 Hàn Quốc Hyundai
31 15 Xe vận chuyển bê tông 29C-609.35 1 Hàn Quốc Hyundai
32 16 Xe vận chuyển bê tông 29C-611.80 1 Hàn Quốc Hyundai
33 17 Xe vận chuyển bê tông 29C-610.63 1 Hàn Quốc Hyundai
34 18 Xe vận chuyển bê tông 29C-610.54 1 Hàn Quốc Hyundai
35 19 Xe vận chuyển bê tông 29C-619.32 1 Hàn Quốc Hyundai
36 20 Xe vận chuyển bê tông 29C-619.48 1 Hàn Quốc Hyundai
37 21 Xe vận chuyển bê tông 29C-620.10 1 Hàn Quốc Hyundai
38 22 Xe vận chuyển bê tông 29C-620.39 1 Hàn Quốc Hyundai
39 23 Xe vận chuyển bê tông 29C-619.20 1 Hàn Quốc Hyundai
40 24 Xe vận chuyển bê tông 29C - 833.23 1 Hàn Quốc Hyundai
41 25 Xe vận chuyển bê tông 29C - 837.65 1 Hàn Quốc Hyundai
42 26 Xe vận chuyển bê tông 29C - 837.12 1 Hàn Quốc Hyundai
43 27 Xe vận chuyển bê tông 29C - 837.57 1 Hàn Quốc Hyundai
44 28 Xe vận chuyển bê tông 29C - 835.70 1 Hàn Quốc Hyundai
45 29 Xe vận chuyển bê tông 30L-6074 1 Hàn Quốc Hyundai
46 30 Xe vận chuyển bê tông 30L-6451 1 Hàn Quốc Hyundai
47 31 Xe vận chuyển bê tông 30L-6680 1 Hàn Quốc Hyundai
48 32 Xe vận chuyển bê tông 30L-6802 1 Hàn Quốc Hyundai
49 33 Xe vận chuyển bê tông 30L-6936 1 Hàn Quốc Hyundai
50 34 Xe vận chuyển bê tông 30N-4869 1 Việt Nam Hyundai
51 35 Xe vận chuyển bê tông 30N-4997 1 Việt Nam Hyundai
52 36 Xe vận chuyển bê tông 30N-4857 1 Việt Nam Hyundai
53 37 Xe vận chuyển bê tông 30N-4571 1 Việt Nam Hyundai
54 38 Xe vận chuyển bê tông 30N-4514 1 Việt Nam Hyundai
55 39 Xe vận chuyển bê tông 30N-4292 1 Việt Nam Hyundai
56 40 Xe vận chuyển bê tông 30N-4392 1 Việt Nam Hyundai
57 41 Xe vận chuyển bê tông 30N-4504 1 Việt Nam Hyundai
58 42 Xe vận chuyển bê tông 30V-2101 1 Hàn Quốc Hyundai
59 43 Xe vận chuyển bê tông 30V-2648 1 Hàn Quốc Hyundai
60 44 Xe vận chuyển bê tông 30V-2870 1 Hàn Quốc Hyundai
61 45 Xe vận chuyển bê tông 30V-2906 1 Hàn Quốc Hyundai
62 46 Xe vận chuyển bê tông 30V-2949 1 Hàn Quốc Hyundai
63 47 Xe vận chuyển bê tông 30Y-0035 1 Hàn Quốc Hyundai
64 48 Xe vận chuyển bê tông 30Y-0864 1 Hàn Quốc Hyundai
65 49 Xe vận chuyển bê tông 30Y-0419 1 Hàn Quốc Hyundai
66 50 Xe vận chuyển bê tông 30Y-0626 1 Hàn Quốc Hyundai
67 51 Xe vận chuyển bê tông 30Y-0454 1 Hàn Quốc Hyundai
68 52 Xe vận chuyển bê tông 31H-0068 1 Hàn Quốc Hyundai
69 53 Xe vận chuyển bê tông 31H-0209 1 Hàn Quốc Hyundai
70 54 Xe vận chuyển bê tông 31H-0341 1 Hàn Quốc Hyundai
71 55 Xe vận chuyển bê tông 29C-024.73 1 Hàn Quốc Hyundai
72 56 Xe vận chuyển bê tông 31H-0454 1 Hàn Quốc Hyundai
III   Xe bơm bê tông        
73 1 ISUZU 30T-8692 1 Nhật Bản 90m3/h-36m
74 2 PUTZMEISTER 29S - 4618 1 Đức 100m3/h-36m
75 3 PUTZMEISTER   30S - 5672 1 Đức 140m3/h-46m
IV   Bơm bê tông, bơm vữa, bùn        
76 1 Bơm bê tông tĩnh PUTZMEISTER 70m3/h-171kW 1 Đức  
77 2 Bơm bê tông tĩnh PC709/415E7-CIFA CIFA - 40m3/h 1 Đức  
78 3 Bơm vữa neo PUTZMEISTER BVN01 1 Đức  
79 4 Bơm vữa neo PUTZMEISTER BVN02 1 Đức  
80 5 Máy phun vảy Normet 7110WPC 1 Phần Lan  
V   Trạm trộn bê tông thương phẩm, máy trộn bê tông và vữa        
    Trạm trộn bê tông thương phẩm        
81 1 Trạm trộn bê tông 100m3/h KYC-KHB-200C3 1 Nhật Bản  
82 2 Trạm trộn bê tông 120m3/h VANXUAN 1 Việt Nam  
83 3 Trạm trộn bê tông 120m3/h M&T VIMECOM&T 1 Việt Nam  
83 4 Trạm trộn bê tông 210m3/h SPENCO 1 Hàn Quốc  
84 5 Trạm trộn bê tông 120m3/h VXC-120-HBB 1 Việt Nam  
85 6 Trạm trộn bê tông  90m3/h VXC-90-HBB 1 Việt Nam  
86 7 Trạm trộn bê tông  90m3/h BPAC90 1 Nhật Bản  
87 8 Trạm trộn bê tông  90m3/h số 1,2 KYC-HBH-90E-3B 2 Nhật Bản  
88 9 Trạm trộn bê tông 60m3/h KYC-HBH-60E-3B 1 Nhật Bản  
    Máy trộn bê tông, vữa        
89 1 Máy trộn bê tông - 500L số 1,2 18 HD 2 Trung Quốc  
90 2 Máy trộn bê tông - 250L số 1,2,3,4 18 HD 4 Trung Quốc  
91 3 Máy đùn vữa néo 01 Piece 1 Việt Nam  
92 4 Máy phun vữa 01 Piece 1 Việt Nam  
VI   Trạm nghiền sàng        
93 1 Trạm nghiền sàng 200T/h số 1,2 KEOSAN 2 Hàn Quốc  
94 2 Trạm nghiền sàng 200T/h SHIBANG 1 Trung Quốc  
VII   Xe téc        
95 1 Ô tô téc HYUNDAI 29T 2182 1 Hàn Quốc 6 m3
96 2 Ô tô téc FAW 30Y-1008 1 Trung Quốc 6 m3
97 3 Ô tô téc FAW 30Y-1458 1 Trung Quốc 6 m3
98 4 Ô tô téc Dongfeng CSC 29C-34496 1 Trung Quốc 6 m3
99 6 Ô tô téc Dongfeng CSC 29C-34460 1 Trung Quốc 6 m3
100 7 Ô tô téc Dongfeng CSC 29C-526.36 1 Trung Quốc 6 m3
101 8 Ô tô téc Dongfeng CSC 29C-525.54 1 Trung Quốc 6 m3
VIII   Ô tô tự đổ        
102 1 Ô tô tự đổ HYUNDAI 29U 5791 1 Hàn Quốc  
103 2 Ô tô tự đổ HYUNDAI 29U 5819 1 Hàn Quốc  
104 3 Ô tô tự đổ HYUNDAI 29U 5848 1 Hàn Quốc  
105 4 Ô tô tự đổ HYUNDAI 29U 5865 1 Hàn Quốc  
106 5 Ô tô tự đổ HYUNDAI 29S 0930 1 Hàn Quốc  
107 6 Ô tô tự đổ HYUNDAI 29S 0950 1 Hàn Quốc  
108 7 Ô tô tự đổ HYUNDAI 29S 2841 1 Hàn Quốc  
109 8 Ô tô tự đổ HYUNDAI 29S 2847 1 Hàn Quốc  
110 9 Ô tô tự đổ HYUNDAI 29S 2849 1 Hàn Quốc  
111 10 Ô tô tự đổ HYUNDAI 29S 2850 1 Hàn Quốc  
112 11 Ô tô tự đổ HYUNDAI 29S 2856 1 Hàn Quốc  
113 12 Ô tô tự đổ HYUNDAI 29S 9553 1 Hàn Quốc  
114 13 Ô tô tự đổ HYUNDAI 29S 9555 1 Hàn Quốc  
115 14 Ô tô tự đổ HYUNDAI 29S 9561 1 Hàn Quốc  
116 15 Ô tô tự đổ HYUNDAI 29S 9562 1 Hàn Quốc  
117 16 Ô tô tự đổ HYUNDAI 29S 9563 1 Hàn Quốc  
118 17 Ô tô tự đổ HYUNDAI 29S 9564 1 Hàn Quốc  
119 18 Ô tô tự đổ HYUNDAI 29T 3305 1 Hàn Quốc  
120 19 Ô tô tự đổ HYUNDAI 29T 3306 1 Hàn Quốc  
121 20 Ô tô tự đổ HYUNDAI 29T 3307 1 Hàn Quốc  
122 21 Ô tô tự đổ HYUNDAI 29T 3309 1 Hàn Quốc  
123 22 Ô tô tự đổ HYUNDAI 29T 3314 1 Hàn Quốc  
124 23 Ô tô tự đổ HYUNDAI 29T 3315 1 Hàn Quốc  
125 24 Ô tô tự đổ HYUNDAI 29T 3316 1 Hàn Quốc  
126 25 Ô tô tự đổ HYUNDAI 29T 3317 1 Hàn Quốc  
127 26 Ô tô tự đổ HYUNDAI 29T 3323 1 Hàn Quốc  
128 27 Ô tô tự đổ HYUNDAI 29T 3336 1 Hàn Quốc  
IX   Xe tải, cẩu bánh lốp        
129 1 Xe tải cẩu Hino 3 tấn 29C-289.03 1 Nhật Bản  
130 2 Xe tải UAZ 29Y-1297 1 Nga  
131 3 Xe tải Suzuki Cary 29C-006.19 1 Nhật Bản  
130 4 Xe tải Suzuki Van 29D-06846 1 Nhật Bản  
131 5 Cẩu lốp TADANO TG 500E 29K 9111 1 Nhật Bản  
131 6 Cẩu lốp TADANO TL 200E 29LD 0573 1 Nhật Bản  
132 7 Cẩu lốp MAZ KC 3577 29K 5007 1 Nga  
132 8 Cẩu lốp KAMAZ KC 4574 A 29U 3821 1 Nga  
133 9 Xe đầu kéo Hyundai HD1000 29C-20589 1 Hàn Quốc  
X   Máy đào        
134 1 Đào xích HITACHI EX270 1 Nhật Bản  
135 2 Đào xích Komatsu số 1,2,3,4 PC50UU 4 Nhật Bản  
136 3 Đào xích Komatsu PC200-6 1 Nhật Bản  
137 4 Đào xích Komatsu PC300-5 1 Nhật Bản  
138 5 Đào xích Komatsu PC300-6 1 Nhật Bản  
139 6 Đào xích Komatsu PC300LC-5 1 Nhật Bản  
140 7 Đào xích Komatsu PC300-7 1 Nhật Bản  
141 8 Đào xích Komatsu PC400-5 1 Nhật Bản  
142 9 Đào xích Komatsu số 1 PC450-7 1 Nhật Bản  
143 10 Đào xích Komatsu PC450-8R 1 Nhật Bản  
144 11 Đào lốp Hyundai số 1, 2, 3 R170W-7 3 Hàn Quốc  
145 12 Đào xích CAT (Chân gương) ST302.5 1 Mỹ  
146 13 Đào xích DEAWOO SOLAR 290LCV 1 Hàn Quốc  
147 14 Đào xích Komatsu PC350-8MO 1 Nhật Bản  
148 15 Đào xích Komatsu PC300-8MO 1 Nhật Bản  
149 16 Đào xích Komatsu số 1,2,3 PC200-8MO 3 Nhật Bản  
150 17 Đào lốp Hyundai số 1, 2, 3 R180W-9S 2 Hàn Quốc  
XI   Wheel Loader        
151 1 Xúc lật Komatsu WA350-1 1 Nhật Bản  
152 2 Xúc lật Komatsu WA300-1 1 Nhật Bản  
153 3 Xúc lật Komatsu số 1, 2 WA300 2 Nhật Bản  
154 4 Xúc lật hầm Komatsu WA350-3E 1 Nhật Bản  
155 5 Xúc lật KAWAZAKI 90Z5 1 Nhật Bản  
156 6 Xúc lật KAWAZAKI số 1, 2 90ZA 2 Nhật Bản  
157 7 Xúc lật KAWAZAKI số 1, 2 85ZA 2 Nhật Bản  
158 8 Xúc lật FUKU-OKA LG918 1 Nhật Bản  
XII   Máy ủi        
159 1 Ủi Komatsu số 1,2 D85A-21E 2 Nhật Bản  
160 2 Ủi Komatsu D85P-21 1 Nhật Bản  
161 3 Ủi Komatsu số 1,2 D60P-11 2 Nhật Bản  
162 4 Ủi Komatsu D60P-8 1 Nhật Bản  
163 5 Ủi Komatsu D60P-6 1 Nhật Bản  
XIII   Máy lu        
164 1 Lu rung Komatsu số 1,2 JV100W A-1 2 Nhật Bản  
165 2 Lu rung SAKAI số 1,2 SV91D 2 Nhật Bản  
166 3 Lu rung SAKAI SV500D 1 Nhật Bản  
167 4 Lu HAMM DV822 1 Đức  
168 5 Lu rung AMMAN AC110 1 Đức  
169 8 Lu Dynapac số 1,2,3,4,5,6  CA-250D 6 Nhật Bản  
XIV   Máy san, rải        
170 1 Máy san Komatsu số 1,2 GD605A-1 2 Nhật Bản  
171 2 Máy san Komatsu GD 37 1 Nhật Bản  
172 3 Máy san CAT 14G 1 Mỹ  
173 4 Máy rải DEMAG DF115C 1 Đức  
XV   Máy khoan        
174 1 Máy khoan nhồi SANY SR285R-C10 1 Trung Quốc 2016
175 2 Máy khoan nhồi SANY SR285R-C10 1 Trung Quốc 2017
176 3 Máy khoan nhồi HITACHI KH125-3 1 Nhật Bản  
177 4 Máy khoan nhồi NIPPON SHARYO ED4000 1 Nhật Bản  
178 5 Máy khoan nhồi NIPPON SHARYO   ED5500 1 Nhật Bản  
179 6 Máy khoan nhồi NIPPON SHARYO số 1,2,3
 
ED5800H 3 Nhật Bản  
180 7 Máy khoan nhồi Bauer   BG22 1 Đức  
181 8 Máy khoan nhồi Bauer   BG25C 1 Đức  
182 9 Máy khoan hầm Tamrock Paramatic 1 Phần Lan  
183 10 Máy khoan hầm Bommer L2D 1 Thụy Điển  
184 11 Máy khoan đá Atlascopco (hở) Rock D7 1 Thụy Điển  
185 12 Đầu khoan điện SANWA 2AI 80 KP 1 Nhật Bản  
XVI   Cẩu xích, xe nâng        
186 1 Cẩu xích KOBELCO 7045 1 Nhật Bản  
187 2 Cẩu xích KOBELCO 7055 1 Nhật Bản  
188 3 Cẩu xích HITACHI số 1,2 KH180 2 Nhật Bản  
189 4 Cẩu xích NIPPON SHARYO DH408 1 Nhật Bản  
190 5 Xe nâng hàng FD 40T-8 1 Nhật Bản  
191 6 Xe nâng hàng FD 50T-10 1 Nhật Bản  
192 7 Xe làm việc trên cao SkyMaster SkyMaster 1 Nhật Bản  
XVII   Búa đóng cọc, búa rung, gầu đào        
193 1 Búa đóng cọc Kobelco K35 1 Nhật Bản  
194 2 Búa đóng cọc MITSUBISHI MH45 1 Nhật Bản  
195 3 Búa rung 75KW 1 Nhật Bản  
196 4 Búa rung 60KW 1 Nhật Bản  
197 5 Búa rung 45KW 1 Nhật Bản  
198 6 Búa phá đá thuỷ lực SEB 1 Đức  
199 7 Búa phá đá Furukawa F35 1 Nhật Bản  
200 8 Giàn búa đóng cọc lắp trên KH180 BKH180 1 Nhật Bản  
201 9 Giàn búa đóng cọc lắp trên DH408 BDH408 1 Nhật Bản  
202 10 Gầu đào cơ đào tường vây, Barrette GC-600 1 Việt Nam 600
203 11 Gầu đào cơ đào tường vây, Barrette GC-800 1 Việt Nam 800
204 12 Gầu đào cơ đào tường vây, Barrette GC-1000 1 Việt Nam 1000
205 13 Gầu cạp thủy lực đào tường vây, Barrette TL-600 1 Nhật Bản 600
206 14 Gầu cạp thủy lực đào tường vây, Barrette TL-800 2 Nhật Bản 800
207 15 Gầu cạp thủy lực đào tường vây, Barrette TL-1000 3 Nhật Bản 1000
208 16 Gầu cạp thủy lực đào tường vây, Barrette TL-1200 1 Nhật Bản 1200
XVIII   Máy phát điện        
209 1 Máy phát điện Power 650 KVA 1 Nhật Bản  
210 2 Máy phát điện WILSON P500 số 1,2 500KVA 2 Anh Quốc  
211 3 Máy phát điện Atlascopco số 1,2 500KVA 2 Thụy Điển  
212 4 Máy phát điện Power 500KVA 1 Đức  
213 5 Máy phát điện Wilson 440KVA 1 Anh Quốc  
214 6 Máy phát điện NES 400KVA 1 Nhật Bản  
215 7 Máy phát điện Mitsubishi-TAYIO 250KVA 1 Nhật Bản  
216 8 Máy phát điện NES 210 SH 210KVA 1 Nhật Bản  
217 9 Máy phát điện DENYO 220KVA 1 Nhật Bản  
218 10 Máy phát điện DENYO 165 SPK 130 KVA 1 Nhật Bản  
219 11 Máy phát điện DENYO (125 SPM) số 1,2,3,4 125KVA 4 Nhật Bản  
220 12 Máy phát điện SH 1300 10kVA 1 Nhật Bản  
221 13 Máy phát điện Honda KYO số 1,2 10kVA 2 Nhật Bản  
222 14 Máy phát điện Điêzen 4,7 KW 1 Trung Quốc  
223 15 Máy phát điện 2,5 kVA 1 Trung Quốc  
224 16 Máy phát điện KYO THG3200 3,0 kVA 1 Nhật Bản  
225 17 Máy phát điện 5,5 KVA 1 Nhật Bản  
226 18 Máy phát điện Honda Kyo THG 6500EX 5.5 KW 1 Nhật Bản  
227 19 Máy phát điện Samd 6,5 KW 1 Nhật Bản  
228 20 Máy phát điện AKSA APP8000E 1 Nhật Bản  
XIX   Máy nén khí        
229 1 Máy nén khí Airman số 1,2,3,4,5,6,7 PDS 390 S 7 Nhật Bản  
230 2 Máy nén khí Kaeser DSD201 1 Đức  
231 3 Máy nén khí ABAC 500L số 1,2,3 ABAC 3 Italy  
232 4 Máy nén khí  Italy 3,3KW số 1,2 FIAC 2 Italy  
233 5 Máy nén khí Hanshin RCH-20 số 1,2,3,4 KYC100m3/h 4 Hàn Quốc  
234 6 Máy nén khí PUMA PX100300 KYC90m3/h 1 Đài Loan  
235 7 Máy nén khí PUMA P100300 KYC90m3/h 1 Đài Loan  
236 8 Máy nén khí Hitachi KYC60m3/h 1 Nhật Bản  
237 9 Máy nén khí FINI BAP90m3/h 1 Italy  
238 10 Máy nén khí 2,5 KG   1 Nhật Bản  
XX   Máy phát hàn, máy hàn, máy cắt uốn        
    Máy phát hàn, máy hàn        
239 1 Máy phát hàn DLW300ES số 2 1 Nhật Bản  
240 2 Máy phát hàn DLW300ES số 3 1 Nhật Bản  
241 3 Máy phát hàn DLW300ES số 4 1 Nhật Bản  
242 4 Máy phát hàn DLW300ES số5 1 Nhật Bản  
243 5 Máy hàn 300A/380 số 1-20 300A 20 Việt Nam  
244 6 Máy hàn 400A số 1-25 400A 25 Việt Nam  
245 7 Máy hàn điện SUF 300A 1 Pháp  
246 8 Máy hàn DAIDEN 300A 1 Nhật Bản  
247 9 Máy hàn xách tay số 1,2,3 6KVA 3 Trung Quốc  
248 10 Máy hàn mini ZX7-200T 6KVA 1 Trung Quốc  
249 11 Máy hàn xách tay JASIC 200 6KVA 1 Trung Quốc  
250 12 Máy hàn xách tay ARC số 1,2,3 6KVA 3 Trung Quốc  
    Máy cắt, uốn        
251 1 Máy cắt thép buộc   2 Trung Quốc  
252 2 Máy cắt sắt   9 Việt Nam  
253 3 Máy cắt sắt MK35   1 Nhật Bản  
254 4 Máy cắt sắt FEG-2300W   1 Trung Quốc  
255 5 Máy cắt ống thép   1 Trung Quốc  
256 6 Máy uốn sắt tròn GWH-32(đai)   3 Trung Quốc  
257 7 Máy uốn sắt   9 Trung Quốc  
258 8 Máy uốn vuông   2 Trung Quốc  
259 9 Máy uốn quả lô   7 Trung Quốc  
260 10 Lô uốn thép D1500   2 Việt Nam  
261 11 Lô uốn thép D1200   1 Việt Nam  
262 12 Lô uốn thép D1000   3 Việt Nam  
263 13 Lô uốn thép D800   1 Việt Nam  
264 14 Lô uốn thép   2 Việt Nam  
265 15 Máy tuốt thép   3 Việt Nam  
XXI   Bơm nước        
    Bơm nước điện        
266 1 Bơm nước động cơ điện 500m3/h 3 Việt Nam  
267 2 Bơm nước động cơ điện 400m3/h 1 Việt Nam  
268 3 Bơm nước HD 300m3/h 2 Việt Nam  
269 4 Bơm nước HD 15kW 15kW 4 Việt Nam  
270 5 Bơm nước 0,75 KW 0,75kW 1 Việt Nam  
271 6 Bơm nước Hỏa tiễn giếng khoan 9m3/h 4 Việt Nam  
272 7 Bơm nước động cơ xăng loại nhỏ 1,9HP 2 Trung Quốc  
273 8 Bơm nước 0.75 kW 0,75kW 3 Việt Nam  
274 9 Bơm nước 1,5 kW 1,5kW 2 Việt Nam  
275 10 Bơm rửa xe áp lực Jet-3200PSI 5,5kW 2 Trung Quốc  
276 11 Bơm nước 0.37Kw 0,37kW 1 Trung Quốc  
277 12 Bơm rửa xe áp lực 7.5Kw 7,5kW 1 Trung Quốc  
278 13 Bơm rửa xe áp lực 3,7Kw 3,7kW 1 Trung Quốc  
279 14 Bơm nước 1,1KW 1,1kW 1 Trung Quốc  
280 15 Bơm nước 3.7Kw (30m3/h) 3,7kW 1 Trung Quốc  
281 16 Bơm nước 1,1kW 1 Trung Quốc  
282 17 Bơm Matra CM32-160 2,2kW 1 Italy  
283 18 Bơm ngầm 2" 2,2kW 8 Trung Quốc  
284 19 Bơm ngầm 4''   4 Trung Quốc  
285 20 Bơm ngầm 6''   24 Trung Quốc  
286 21 Bơm ngầm 8''   2 Trung Quốc  
    Bơm nước Diezel        
287 1 Bơm nước Diezel TQ 8HP 8HP 1 Trung Quốc  
288 2 Bơm nước Diezel 360m3/h MQ600TD8 1 Mehico  
    Bơm nước Xăng   1    
289 1 Bơm nước Honda WB30-XT-R280 WB30 4 Nhật Bản  
290 2 Bơm nước Honda GX160 5,5Kw GX160 3 Nhật Bản  
291 3 Bơm nước động cơ xăng WB30XT- WB30XT 8 Thái Lan  
292 4 Bơm nước động cơ xăng KYO 60(3'') KYO60 2 Thái Lan  
    Bơm nước ly tâm        
293 1 Bơm nước ly tâm 75m3/h 1 Việt Nam  
294 2 Bơm nước ly tâm 45m3/h 1 Việt Nam  
295 3 Bơm nước ly tâm 34m3/h 1 Việt Nam  
296 4 Bơm nước ly tâm 15m3/h 1 Việt Nam  
297 5 Bơm nước ly tâm 4 cấp 3,7kW 1 Việt Nam  
298 6 Bơm nước ly tâm 5 cấp 20kW 3 Trung Quốc  
XXII   Quạt thông gió, biến áp hầm        
299 1 Quạt thông gió VME-6 25KW VME-6 25KW 2 Nga  
300 2 Quạt thông gió kép  Zitron - 75Kw 2 Tây Ban Nha  
301 3 Quạt thông gió kép DHA48 - 55kW 1 Nga  
302 4 Quạt thông gió kép DHA48 - 55kW 1 Nga  
303 5 Biến áp hầm KTPi B400/6 KTPi B400/6 2 Nga  
XXIII   Đầm cóc, đầm dùi, khoan tay, búa chèn        
304 1 Máy đầm cóc Mikasa MT-72FW 17 Nhật Bản  
305 2 Máy đầm cóc Hitachi ZV-75RL 3 Nhật Bản  
306 3 Đầm cóc động cơ xăng Misaka Misaka 1 Nhật Bản  
307 4 Máy đầm Hitachi 01 Piece 1 Nhật Bản  
308 5 Máy đầm cóc Hitachi ZV-75RL 4 Nhật Bản  
309 6 Lu tay 600kg 2 Nhật Bản  
310 7 Đầm dùi động cơ điện 1,5kW 2 Trung Quốc  
311 8 Đầm bàn động cơ xăng Misaka 1,0kW 5 Nhật Bản  
312 9 Đầm bàn động cơ xăng GX160 5,5HP 1 Nhật Bản  
313 10 Đầm bàn honda PC80 PC80 1 Thái Lan  
314 11 Đầm bàn honda PC60 PC60 1 Thái Lan  
314 11 Máy mài tay 2000W 2000W 1 Trung Quốc  
315 12 Máy mài tay 200W 1 Trung Quốc  
316 13 Máy khoan bàn Tiến Đạt 1 HP 1HP 1 Việt Nam  
317 14 Máy cắt bê tông KC16 5,5HP 4 Trung Quốc  
318 15 Máy cắt bê tông chạy xăng 5,5HP 1 Trung Quốc  
319 16 Máy cắt bê tông cầm tay MISAKA EK7651H 1 Nhật Bản  
320 17 Máy đục bê tông chạy điện 1500W 4 Đức  
321 18 Máy khoan bê tông cầm tay chạy điện 1500W 2 Trung Quốc  
322 19 Máy khoan BMK-5 4kW 3 Nga  
323 20 Máy khoan tay chạy khí nén YT24 7 Trung Quốc  
324 21 Búa chèn 360m3/h 6 Trung Quốc  
325 22 Máy rung đúc gạch bê tông   8 Trung Quốc  
XXIV   Dụng cụ thi công cọc khoan nhồi, tường vây        
    Máy sàng cát        
326 1 Máy sàng cát 60m3/h 6 Việt Nam  
327 2 Máy sàng cát 250m3/h 1 Việt Nam  
328 3 Máy sàng cát 75m3/h 1 Việt Nam  
329 4 Máy sàng cát DESANDER XH 100 4 Trung Quốc  
    Thùng trộn ben, thùng chứa đất, Tanh và Silo chứa ben        
330 1 Thùng trộn ben   10 Việt Nam  
331 2 Thùng chứa đất   5 Việt Nam  
332 3 Tanh chứa ben   37 Việt Nam  
333 4 Silo chứa bentonie   9 Việt Nam  
    Gầu khoan, ống đổ, Cassing        
334 1 Casing D700x6000x10   2 Việt Nam  
335 2 Casing D800x6000x10   3 Việt Nam  
336 3 Casing D900x6000x10   10 Việt Nam  
337 4 Casing D1000x6000x10   28 Việt Nam  
338 5 Casing D1300x6000x10   16 Việt Nam  
339 6 Casing D1400x6000x10   1 Việt Nam  
340 7 Casing D1500x6000x10   2 Việt Nam  
341 8 Casing D1600x4550x10   12 Việt Nam  
342 9 Casing D1900x6000x10   1 Việt Nam  
    Gầu khoan đất BG        
343 1 Gầu khoan đất BG D1500 3 Việt Nam  
344 2 Gầu khoan đất BG D1200 2 Việt Nam  
345 3 Gầu khoan đất BG D1000 4 Việt Nam  
346 4 Gầu khoan đất BG D800 3 Việt Nam  
    Gầu vét đất BG        
347 1 Gầu vét đất BG D1500 2 Việt Nam  
348 2 Gầu vét đất BG D1200 2 Việt Nam  
349 3 Gầu vét đất BG D1000 2 Việt Nam  
350 4 Gầu vét đất BG D800 2 Việt Nam  
    Gầu cắt đá BG        
351 1 Gầu cắt đá BG D1500 2 Việt Nam  
352 2 Gầu cắt đá BG D1200 3 Việt Nam  
353 3 Gầu cắt đá BG D1000 3 Việt Nam  
354 4 Gầu cắt đá BG D800 2 Việt Nam  
    Gầu vét đá BG        
355 1 Gầu vét đá BG D1500 1 Việt Nam  
356 2 Gầu vét đá BG D1200 2 Việt Nam  
357 3 Gầu vét đá BG D1000 2 Việt Nam  
358 4 Gầu vét đá BG D800 2 Việt Nam  
    Gầu ruột gà BG        
359 1 Gầu ruột gà BG D1200 2    
360 2 Gầu ruột gà BG D1000 1    
361 3 Gầu ruột gà BG D800 2    
362 4 Gầu dẫn hướng BG D1200 1    
    Gầu khoan đất ED, KH        
363 1 Gầu khoan đất ED 5800H D1800 1 Việt Nam  
364 2 Gầu khoan đất ED, KH D1500 8 Việt Nam  
365 3 Gầu khoan đất ED, KH D1400 5 Việt Nam  
366 4 Gầu khoan đất ED, KH D1200 12 Việt Nam  
367 5 Gầu khoan đất ED, KH D1000 11 Việt Nam  
368 6 Gầu khoan đất ED, KH D800 6 Việt Nam  
369 7 Gầu khoan đất ED, KH D600 2 Việt Nam  
370 8 Gầu khoan đất ED 5800H D1800 1 Việt Nam  
    Gầu vét đất ED, KH        
371 1 Gầu vét đất ED 5800H D1800 1 Việt Nam  
372 2 Gầu vét đất ED, KH D1500 6 Việt Nam  
377 3 Gầu vét đất ED 5800H D1400 2 Việt Nam  
373 4 Gầu vét đất ED, KH D1200 4 Việt Nam  
374 5 Gầu vét đất ED, KH D1000 7 Việt Nam  
375 6 Gầu vét đất ED, KH D800 4 Việt Nam  
376 7 Gầu vét đất ED, KH D600 1 Việt Nam  
    Gầu ruột gà ED, KH        
377 1 Gầu ruột gà ED, KH   D800 Việt Nam  
378 2 Mũi khoan dẫn D600 x 1000   2 Piece Việt Nam  
379 3 Cần khoan dẫn SAWA 6000   9 cần Việt Nam  
    Ống đổ + Phễu        
380 1 Ống đổ bê tông D270 460m Việt Nam  
381 2 Đầu đực ống đổ   7 cái Việt Nam  
382 3 Đầu cái ống đổ   1 cái Việt Nam  
383 4 Giá để ống đổ   8 cái Việt Nam  
384 5 Phễu đổ bê tông   16 cái Việt Nam  
385 6 Đầu bơm sói hút + Đầu đực   8 cái Việt Nam  
    Ống thổi D90        
386 1 Ông thổi các loại (4m-6.3m) 57m 1 bộ Việt Nam  
387 2 Ông thổi các loại (4m-6.3m) 70m 1 bộ Việt Nam  
388 3 Ông thổi các loại (4m-6.3m) 60m 1 bộ Việt Nam  
389 4 Ông thổi các loại (4m-6.3m) 60m 1 bộ Việt Nam  
390 5 Ông thổi các loại (4m-6.3m) 54m 1 bộ Việt Nam  
391 6 Ông thổi các loại (4m-6.3m) 48m 1 bộ Việt Nam  
    Sàn thao tác và phụ kiện        
392 1 Sàn thao tác   12 Việt Nam  
393 2 Đốt dàn cọc DH408 (loại 3m)   3 đốt Nhật Bản  
394 3 Tăng đơ dàn cần DH408 2,7m   3 Piece Nhật Bản  
395 4 Cần dàn DH408   2 bộ Nhật Bản  
396 5 Đốt dàn cọc 7045 (6m)   2 đốt Nhật Bản  
397 6 Đốt dàn cọc 7045 (6m)   1 đốt Nhật Bản  
398 7 Đốt dàn cọc 7045 (3m)   1 đốt Nhật Bản  
399 8 Gầu máy đào 0,75m3   02 Chiếc Việt Nam  
400 9 Gầu xúc lật hầm 1,2m3   01 Chiếc Việt Nam  
401 10 Đầu xăm bô   05 Chiếc    
402 11 Đầu xăm bô   04 Chiếc    
403 12 Palăng xích 25 tấn   2 cái Trung Quốc  
404 13 Móc cẩu 45 tấn   01 cái Trung Quốc  
405 14 Móc cẩu 7,5 Tấn   01 chiếc Trung Quốc  
406 15 Móc cẩu 50 Tấn   01 Chiếc Trung Quốc  
407 16 Chấn cẩu   02 Chiếc    
408 17 Thùng bơm mỡ khí nén   4 Nhật Bản  
409 18 Truỳ giã đá   1 cái Trung Quốc  
410 19 Gầu múc hố sâu   01 cái Trung Quốc  
411 20 Gầu múc hố sâu   01 cái Trung Quốc  
412 21 Gầu lắng máy giã đá D500x3500x10   1 cái Trung Quốc  
413 22 Cầu rửa xe   04 bộ Việt Nam  
    Cáp điện        
414 1 Cáp điện 3x185+1x120 3x185+1x120 321 Việt Nam  
415 2 Cáp điện 3x150 +1x120 3x150 +1x120 81,9 Việt Nam  
416 3 Cáp điện 3x150 +1x95 3x150 +1x95 1320 Việt Nam  
417 4 Cáp điện 3x120+1x70 3x120+1x70 500 Việt Nam  
418 5 Cáp điện 3x95 +1x70 3x95 +1x70 216 Việt Nam  
419 6 Cáp điện 3x70 +1x35 3x70 +1x35 535 Việt Nam  
420 7 Cáp điện 3x50 +1x25 3x50 +1x25 547 Việt Nam  
421 8 Cáp điện 3x25+1x16 3x25+1x16 1325 Việt Nam  
422 9 Cáp điện 3x16 +1x10 3x16 +1x10 2296 Việt Nam  
423 10 Cáp điên 3x10+1x6 3x10+1x6 200 Việt Nam  
424 11 Cáp nhôm vặn xoắn 4x120mm 4x120mm 1967 Việt Nam  
    Xe đèn        
425 1 Xe đèn (bao gồm cả máy phát điện)   02 Chiếc Việt Nam  
XXV   Máy biến áp        
426 1 Máy biến áp 1000-35-22/0.4KV 1000-35 3 Việt Nam  
427 2 Máy biến áp 1000-22/0.4KV 1000-22 3 Việt Nam  
428 3 Máy biến áp 750-35/0.4Kv 750-35 1 Việt Nam  
429 4 Máy biến áp 630-35/0.4Kv 630-35 1 Việt Nam  
430 5 Máy biến áp 400-35/0.4KV 400-35 4 Việt Nam  
431 6 Máy biến áp 400-22/0.4KV 400-22 1 Việt Nam  
432 7 Máy biến áp 350-35/0.4KV 350-35 1 Việt Nam  
433 8 Máy biến áp 250-35-22/0.4KV 250-35 1 Việt Nam  
434 9 Máy biến áp 50-35/0.4KV 50-35 1 Việt Nam  
435 10 Máy biến thế 316KVA 316KVA 1 Việt Nam  
XXVI   Nhà khung, Container, téc nước, dầu        
436 1 Nhà khung 54m2 14 Nhà Việt Nam  
437 2 Giường đơn + phản   125 Chiếc Việt Nam  
438 3 Giường tầng + phản   32 Chiếc Việt Nam  
439 4 Container VP 20feet 20feet 09 Chiếc Việt Nam  
440 5 Container VP 40feet 40feet 05 Chiếc Việt Nam  
441 6 Container  kho 20feet 20feet 14 Chiếc Việt Nam  
442 7 Téc chứa dầu 11 m3 01 Chiếc Việt Nam  
443 8 Téc nước 20m3 01 Chiếc Việt Nam  
444 9 Téc nước 4,5 m3 02 Chiếc Việt Nam  
 
Facebook
http://facebook.com/Congtycophanvimeco