Ngày 1/1/2014, Công ty cổ phần VIMECO đã ký hợp đồng thi công xây dựng gói thầu thi công móng và tầng hầm Dự án "Khu Nhà ở Cán bộ Học Viện Quốc Phòng".

- Chủ đầu tư: Công ty  Cổ phần Đầu tư bất động sản Đông Đô - Bộ Quốc Phòng
- Địa điểm: Ô đất ký hiệu 017-HH2 trong quy hoạch chi tiết khu đô thị mới Tây Hồ Tây, Phường Xuân La, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội

Giá trị hợp đồng: khoảng 80 tỷ đồng.
Thời gian thi công: Từ tháng 1 năm 2014 đến tháng 5 năm 2014.

Hiện tại đang tiến hành công tác đào đất hố móng
Thi công dự án khu nhà ở cán bộ học viện quốc phòng
 

Thi công dự án khu nhà ở cán bộ học viện quốc phòng 1

Thi công dự án khu nhà ở cán bộ học viện quốc phòng 2
 


Thi công dự án khu nhà ở cán bộ học viện quốc phòng 3


Thi công dự án khu nhà ở cán bộ học viện quốc phòng 4

Thi công dự án khu nhà ở cán bộ học viện quốc phòng 5


Thi công dự án khu nhà ở cán bộ học viện quốc phòng 6

Thi công dự án khu nhà ở cán bộ học viện quốc phòng 7

Thi công dự án khu nhà ở cán bộ học viện quốc phòng 8